pratik ilaç bilgisi

advertisement
PRATİK İLAÇ BİLGİSİ
1- İlaç nedir.?
2- Radikal tedavi nedir.?
3- Palyatif ted nedir.?
4- Biyoeşdeğerlilik nedir.?
5- Biyoyararlanım nedir.?
6- İlaçların etkisini değiştiren faktörlerden 4 tanesini yazınız.?
7- İlaçların uygulama yollarından 3 tanesini yazınız.?
8- Enteral ilaç uygulama yollarını yazınız.?
9- İlacın vücudumuzun hangi aşamalarından geçtiğini ( vücudumuzun
ilaca ne yaptığını) yazınız.
10- Antagonizma ve sinajizma nedir.?
11- Karaciğer üzerindeki toksik etkiye ne ad verilir.?
12- Nefrotoksik etki nedir.?
13- Reflü nedir.?
14- Ülser nedir.?
15- Kolit ve chron hastalığı sindirim sisteminin hangi bölümünde
görülür.?
16- Sindirim sistemine ait 5 hastalık adı yazınız.?
17- Pankreas enzimleri, safra asitleri ve pepsin içeren preparatlar
hangi durumlarda kullanılır.?
18- Kalbin bölümlerini yazınız.?
19- pulmoner kapakçık nerede bulunur.?
20- Nabız nedir.?
21- Diyostetik ve sistolik kan basıncını tanımlayınız.
22- kardiyovazküler hastalıklardan 5 tanesini yazınız.?
23- Hipertansiyonun hedef organları nelerdir.?
24- Antihipertansiyon ilaçlar kaç grupta incelenir.?
25- adrenaljik etki nedir.?
26- Tosikardi ve bradikardi nedir.?
27- Antiyotenzim 2.antagonisteri grubu ilaçlardan 2 tanesini yazınız.
28- Kalsiyum kanal blökörlerinden 2 tanesini yazınız.?
29- Kalp yetmezliği nedir.?
30- Aritmi nedir.?
31- Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlara .......... denir.( 2 örnek
veriniz.)
32- Sedatif hipnotik ilaçlar kaç grupta ayrılır.?
33- Depresyon nedir.?
34- Manik depresyon nedir.?
1
PRATİK İLAÇ BİLGİSİ
35- Seçici serotonin geri alım inhibitörlerine (SSGİ) 3 örnek yazınız.
36- Anksietede kullanılan beta blokörlere bir örnek veriniz.
37- Alzheimer hangi sistem hastalığıdır.?
38- Santral sisteminin bir bölümünün yada tümünün kontrol
edilemeyen karakteristik hastalığı nedir.?
39- Antitusif etki nedir.?
40- Expektoran etki nedir.?
41- Endokrin sistemini oluşturan organlardan 5 tanesini yazınız.
42- Büyüme hormonu nerden salgılanır.?
43- İyot eksikliğinde sentezlenmeyen metabolik aktiviteyi uyaran
troksin hormon hangi bez tarafından salgılanır.?
44- Kan glikoz düzeyini arttıran hormonun adını yazınız.?
45- Kretinizm hangi sistemin hastalığıdır.?
46- Hipotiroid de kullanılan ilaçlara 1 örnek veriniz.?
47- Hipertiroidizm nedir.? Kullanılan ilaçlara örnek veriniz.
48- Pankreas tarafından salgılanan 2 hormon adını yazınız.?
49- Etki sürelerine göre insülinler kaç gruba ayrılır.?
50- Hipoglisemi nedir.?
51- Erkek ve kadın cinsiyet hormonlarını yazınız.?
52- Kandaki kalsiyum seviyesini azaltan kalsitonin hormonu hangi
bez tarafından üretilir.?
53- Kemik metabolizmasını etkileyen bifosfonat grubu ilaçlara 2
örnek veriniz.
54- Kontraseptif etki nedir.?
55- Rinit nedir.?
56- Sinüzit nedir.?
57- Glokom nedir.?
58- Tropikal lokal anestezik 3 müstahzar adı yazınız.
59- Uzun süreli antibiyotik tedavisi sonrasında neler beklenir.?
60- KBB hastalıklarından 3 tanesini yazınız.
61- Makrolid grubu antibiyotiklere 2 örnek veriniz.
62- Parasetomol içeren ilaçların hangi organ üzerine toksik etkisi
vardır.?
2
Download