MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ

advertisement
MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILISI
AD SOYAD:
SINIFI:
PUAN:
NO:
SORULAR
1.Asitlerin özelliklerinden 4 tanesini yazınız (4P)
2.Aşağıdaki Biyolojinin alt dallarını açıklayınız
Zooloji (2P):
Sitoloji(2P):
Anatomi(2P):
3. Bilimsel çalışma basamaklarını sıralayınız.(10P)
4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun.( Her biri 2P)
a) ………………….…. Elementinin eksikliğinden guatr hastalığı görülür.
b)…………….………. Vücutta meydana gelen yıkım olayıdır.
c)Canlının üreme ve yaşama şansın artırmasına …………………………….. denir.
d)Sulu çözeltilerine OH+ iyonu veren maddelere ………………………. denir.
e) Asit ve bazın birleşmesi sonucu ……………………… ve su oluşur.
f) Yapım ve yıkım olayının tamamına ………………………. denir.
g)Kendi besinlerini kendi üreten canlılara …………………………... denir.
h)Metabolizma artıklarının vücuttan uzaklaştırılmasına ………………………….. denir.
ı)Solunumun amacı…………………………….üretmektir.
i)Kemiklerin yapısında …………………………. elementi görev yapar.
5. Suyun özelliklerinden 5 tanesini yazınız.( Her bir özellik 2P)
6. Canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız (5P) iki tanesini kısaca açıklayınız.(5P)
7. Aşağıda disakkarit oluşum denklemleri verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz. (Her bir
boşluk 2P)
Glikoz
+
Glikoz
Glikoz
+………………….
……………… + ………………..
……………… + H2O
Laktoz + ……………
Sakkaroz + H2O
8. Aşağıdaki cümlelerin yanlarına doğruysa (D), yanlış ise (Y) yazınız. ( Her biri 2P)
a)(
b)(
c) (
d) (
e) (
) Hidroliz sırasında enerji harcanır.
)Dehidrasyon sonucu su oluşur.
)DNA’nın yapısında Riboz şeker bulunur.
)Glikojen hayvansal kökenli disakkarittir.
)Selüloz bitkilerde depo polisakkaritidir.
9. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda
ortak görülmez?(5P)
a)Metabolk artıklarn vücuttan uzaklaştırılması
b) Mayoz bölünme ile gamet oluşturma.
c) Çevresel uyarılara tepki verme.
d)Solunum ile ATP üretilir.
e)Yönetici molekül DNA dır.
10.Organik besinlere ait olan
I. Enerji verici olma
II. Canlı yapısına katılma
III.Sindirilerek kana geçebilme
IV. Düzenleyici olarak kullanıla bilme
Özelliklerinden hangileri inorganik besinlerde
de görülür? (5P)
a)I ve II
b) II ve II
c) II ve IV
d) III ve IV
e) I , II ve III
11.
I. Bitkiler tarafından üretilebilme
II. C, H ve O atomları bulundurma
III. Enerji verici olarak kullanılma
Yukarıda verilen özelliklerinden hangileri tüm
organik moleküllerde ortak olarak
görülür.(5P)
a) Yalnız I
d) I ve III
b) Yalnız II
e) I , II ve III
c) I ve II
12. Karbonhidratlarla ilgili aşağıdaki
cümlelerden hangisi yanlıştır?(5P)
a) Yapısında C, H,O elementi bulunur.
b) Aralarında glikozit bağı vardır.
c)Fotosentez sonucu üretilir.
d) ilk sırada enerji verir.
e) Maltoz süt şekeridir.
BAŞARILAR……
Download