Hormonlar - mustafaaltinisik.org.uk

advertisement
HORMON ETKİ EKANİZMALARI
Doç. Dr. Pınar TUNCEL
Hormon sınıflandırması

Kimyasal yapılarına göre

Çözünürlük özelliklerine göre

Reseptörün yerleşimine göre

Aracılık eden sinyale göre
Reseptörün yerleşimine göre


İntrasellüler reseptöre bağlanan hor
Hücre yüzeyinde reseptöre bağlanan hor
2. mesajcısı,
 cAMP olanlar
 cGMP olanlar
 Ca-fosfatidilinozitol
 Kinaz veya fosfataz kaskadı olanlar
İntrasellüler reseptöre bağlanan hor

Steroid hormonlar







Androjenler
Östrojenler
Progestinler
Glukokortikoidler
Mineralokortikoidler
Vit D3
Tiroid hormonları
İntrasellüler reseptöre bağlanan hor
Genel Özellikler

Lipofilik

Kolesterolden sentezlenir (Tiroid hor)

Transport prot ile taşınırlar

Ligand-reseptör kompleksi hücre içi
mesajcı olarak kabul edilir
Hücre yüzey reseptörüne bağlanan hor
Genel Özellikler

Hidrofilik

Genellikle taşıcı proteinleri yok

Hücre içi etkilerini 2.mesajcılar ile
gösterirler
Hücre yüzey reseptörüne bağlanan hor
2. Mesajcısı cAMP olanlar






2-adrenerjik
katekolaminler
-adrenerjik
katekolaminler
Glukagon
Anjiotensin II
ADH
Kalsitonin






FSH
LH
MSH
ACTH
TSH
PTH
Hücre yüzey reseptörüne bağlanan hor
2. Mesajcısı cGMP olanlar

Atriyal natriüretik faktör

NO
Hücre yüzey reseptörüne bağlanan hor
2.mesajcısı Ca++\fosfatidilinozitol olanlar


Ach

GnRH
1-adrenerjik
katekolaminler

Oksitosin

PDGF

TRH

ADH

Kolesistokinin

Gastrin
Hücre yüzey reseptörüne bağlanan hor
2.mesajcı kinaz\fosfataz kaskadı olanlar







EGF
EPO
GH
İnsülin
İGF-I, II
PDGF
PRL
Hücre yüzey reseptörleri

G-protein eşleşmiş reseptörler

Reseptör protein-tirozin kinazlar

Nonreseptör protein-tirozin kinazlar

Protein-tirozin fosfatazlar

Protein serin/treonin kinazlar

Guanilat siklazlar
G-protein eşleşmiş reseptörler
G-protein eşleşmiş reseptörler
Reseptör protein-tirozin kinazlar
Reseptör protein-tirozin kinazlar

EGF

NGF

PDGF

İnsülin
Nonreseptör protein-tirozin kinazlar

Sitokinler

EPO

GH
Protein-tirozin fosfatazlar
 CD45
Protein serin/treonin kinazlar
 TGF-
Guanilat siklazlar
 ANP
Protein serin/treonin kinazlar
Guanilat siklazlar
Guanilat siklazlar
2. mesajcılar

cAMP

cGMP

Fosfolipidler ve Ca++

Ras, Raf, MAP Kinaz Yolu

JAK/Stat Yolu
cAMP
cAMP aracılı
protein
fosforilasyonu
Protein Kinaz A
aktivasyonu
cAMP aracılı
glikojen metab
düzenlenmesi
cAMP aracılı gen transkripsiyonu
Fosfolipidler ve Ca++
Fosfatidilinozitol 4,5-bisfosfat hidrolizi
(IP3)
Ca++ ve Kalmodulin
Ras, Raf, MAP Kinaz Yolu
Hidrofobik hormonların
etki mekanizması
Steroid Hormon Reseptörü
Steroid Hormon Reseptörü
Download