Zooloji (2-0) Derste, canlıların fiziksel ve kimyasal yapısı, hücre ve

advertisement
Zooloji (2-0)
Derste, canlıların fiziksel ve kimyasal yapısı, hücre ve
organelleri, hücrede protein sentezlenmesi ve hücre
bölünmesi, canlılarda gelişim, dokuların görevleri,
hayvanlarda organ sistemleri ve işlevleri; metabolizma,
sindirim sistemi, solunum sistemi, dolaşım ve boşaltım
sistemi, duyu organları, sinir istemi, endokrin sistem,
üreme sistemi, genetik ve mutasyon konuları açıklanır.
Download