hücre çalışma - video.eba.gov.tr

advertisement
HÜCRENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Kloroplast
Sitoplâzma içinde madde
iletimini sağlayan kanallardır.
..................
BİTKİ
HÜCRESİ
HAYVAN
HÜCRESİ
Golgi Aygıtı
Hayvanlarda hücre bölünmesinde
görev alır.
....................
ORGANELLER
ve GÖREVLERİ
HÜCRE
bir araya gelerek
.......................
Mitokondri
Hücrenin Kısımları
Hücre içinde atık madde, su ve
besin depolayan keselerdir.
..................
HÜCRE ZARI
SİTOPLAZMA
ORGANLAR
ÇEKİRDEK
......................
Ribozom
Hücre içi sindirimde
görevlidir.
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.................
Created using Inspiration® 9 International English Edition by Inspiration Software®, Inc.
ORGANİZMA
Download