6.Sınıf Hücre Yaprak Test İndir

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
HÜCRE KAZANIM TESTİ
Gözle görülemeyecek kadar küçük canlı yapıları
7. Benzer görevleri olan organlar ise bir araya gelerek
görmemize yarayan alettir.
daha karmaşık görevleri yapabilen ………….oluşturur.
Yukarıda tarif edilen aletin adı nedir?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kavram
A) Teleskop
getirilmelidir?
B) Steteskop
C) Mikroskop
A) Organ
D) Mercek
B) Sistem
C) Organizma
D) Hücre
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarından
değildir?
A) Sitoplazma
8. Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinin
B) Mitokondri
ortak özelliğidir?
C) Hücre Zarı
A) Köşeli bir şekle sahip olma
D) Çekirdek
B) Oval bir şekle sahip olma
C) Mitokondri bulundurma
D) Kloroplast bulundurma
“Hücrede maddelerin taşınmasını sağlar, hücre içini ağ
gibi sararak yollar oluştururum.”
Yukarıda özellikleri verilen hücre organelinin adı
9. Hücre içindeki beslenme, solunum, boşaltım gibi
nedir?
yaşamsal olaylarda görevli olan yapılara ……………denir.
A) Koful
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kavram
B) Hücre Zarı
getirilmelidir?
C) Lizozom
A) Hücre
D) Endoplazmik Retikulum
B) Çekirdek
C) Organel
D) Doku
“Sadece bitki hücresinde bulunurum. Tüm canlılar için

besin ve oksijen üretmek amacıyla fotosentez
10. Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta
yaparım.”
akı kıvamında bir sıvıdır.
Yukarıda özellikleri verilen hücre organelinin adı
Hücre içindeki beslenme, solunum, boşaltım gibi
nedir?
her türlü yaşamsal olayın gerçekleştiği sıvıdır.
A) Sitoplazma
Çoğunluğu sudan oluşan, şeffaf ve akıcı bir sıvıdır
B) Çekirdek
Yukarıda verilen özellikler hücrenin hangi kısmına
C) Kloroplast
aittir?
D) Ribozom
A) Hücre Zarı
B) Sitoplazma
C) Çekirdek
D) Hücre Duvarı
Aşağıda verilen organellerden hangisi sadece hayvan
hücrelerinde bulunur?
A) Ribozom
B) Mitokondri
C) Sentrozom
D) Kloroplast
6. Canlıyı oluşturan yapıların en küçükten en büyüğe
doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
A) Doku-Organ-Hücre-Organizma-Sistem
B) Sistem-Organ-Organizma-Hücre-Doku
C) Organizma-Sistem-Organ-Doku-Hücre
D) Hücre-Doku-Organ-Sistem-Organizma
www.FenEhli.com
Download