6.Sınıf Hücre Yaprak Test İndir

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
HÜCRE KAZANIM TESTİ
Gözle görülemeyecek kadar küçük canlı yapıları
7. Benzer görevleri olan organlar ise bir araya gelerek
görmemize yarayan alettir.
daha karmaşık görevleri yapabilen ………….oluşturur.
Yukarıda tarif edilen aletin adı nedir?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kavram
A) Teleskop
getirilmelidir?
B) Steteskop
C) Mikroskop
A) Organ
D) Mercek
B) Sistem
C) Organizma
D) Hücre
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarından
değildir?
A) Sitoplazma
8. Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinin
B) Mitokondri
ortak özelliğidir?
C) Hücre Zarı
A) Köşeli bir şekle sahip olma
D) Çekirdek
B) Oval bir şekle sahip olma
C) Mitokondri bulundurma
D) Kloroplast bulundurma
“Hücrede maddelerin taşınmasını sağlar, hücre içini ağ
gibi sararak yollar oluştururum.”
Yukarıda özellikleri verilen hücre organelinin adı
9. Hücre içindeki beslenme, solunum, boşaltım gibi
nedir?
yaşamsal olaylarda görevli olan yapılara ……………denir.
A) Koful
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kavram
B) Hücre Zarı
getirilmelidir?
C) Lizozom
A) Hücre
D) Endoplazmik Retikulum
B) Çekirdek
C) Organel
D) Doku
“Sadece bitki hücresinde bulunurum. Tüm canlılar için

besin ve oksijen üretmek amacıyla fotosentez
10. Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta
yaparım.”
akı kıvamında bir sıvıdır.
Yukarıda özellikleri verilen hücre organelinin adı
Hücre içindeki beslenme, solunum, boşaltım gibi
nedir?
her türlü yaşamsal olayın gerçekleştiği sıvıdır.
A) Sitoplazma
Çoğunluğu sudan oluşan, şeffaf ve akıcı bir sıvıdır
B) Çekirdek
Yukarıda verilen özellikler hücrenin hangi kısmına
C) Kloroplast
aittir?
D) Ribozom
A) Hücre Zarı
B) Sitoplazma
C) Çekirdek
D) Hücre Duvarı
Aşağıda verilen organellerden hangisi sadece hayvan
hücrelerinde bulunur?
A) Ribozom
B) Mitokondri
C) Sentrozom
D) Kloroplast
6. Canlıyı oluşturan yapıların en küçükten en büyüğe
doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
A) Doku-Organ-Hücre-Organizma-Sistem
B) Sistem-Organ-Organizma-Hücre-Doku
C) Organizma-Sistem-Organ-Doku-Hücre
D) Hücre-Doku-Organ-Sistem-Organizma
www.FenEhli.com
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards