HÜCRE Hücre zarı sitoplazma Çekirdek kloroplast

advertisement
HÜCRE
Hücre zarı
sitoplazma
Çekirdek
kloroplast
DNA
mitekontri
Yağlar
Protein
Endoplazmik
redikulum
Golgi aygıtı
Hücrenin
yönetim
merkezi
koful
Büyük
moleküllerin
barcanlantığı
yer
lizozom
santrozom
ribozom
Protein sentezinin
yapıldığı yer
Hayvan
hücresinde
bulunur
Bölünmede
Görev alır
Download