bitki hücresi ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik

advertisement
BİTKİ HÜCRESİ VE HAYVAN HÜCRESİ ARASINDAKİ BENZERLİK VE FAKLILIKLAR
BİTKİ HÜCRESİ
Hücre zarının dışında hücre duvarı
bulunur.
Şekilleri genelde köşelidir.
Kloroplastları vardır.
Sentrozom bulunmaz.
Kofulları büyük ve az sayıdadır
Genelde lizozom bulunmaz.
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİNİN
BENZERLİKLERİ
Çıplak gözle görülemeyip
mikroskoplarla görülürler.
Hücre zarı bulunur.
Sitoplazma bulunur.
Çekirdek bulunur.
Koful bulunur
Mitokondri bulunur.
Ribozom bulunur
Endoplazmik retikulum bulunur
Golgi cisimciği bulunur
HAYVAN HÜCRESİ
Hücre zarının dışında hücre duvarı
bulunmaz.
Şekilleri genelde yuvarlaktır.
Kloroplastları yoktur.
Sentrozom bulunur
Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
Genelde lizozom bulunur
Download