Genel Biyoloji I (4-0) 4 Yaşamın temel bileşenleri, atom, molekül

advertisement
Genel Biyoloji I (4-0) 4
Yaşamın
temel
komplekslerinin
bileşenleri,
oluşturduğu
atom,
molekül,
organeller
ve
makromolekül,
hücrenin
makromolekül
temel yapısı,
yapı
ve
fonksiyonlarına göre bitki ve hayvan hücreleri, hücrede enerji üretimi, fotosentez,
hücre solunumu, hücre bölünmesi, gen, kromozom, genom kavramları, hücre, doku,
organ ve sistemlerin oluşturduğu organizma
Ders Kitabı:

Biology with Mastering Biology. Neil A Campbell, Jane B. Reece. BenjaminCummings Pub Co., 2008.
Yardımcı Ders Kitapları:

Bitki Biyolojisi. Graham, L. E., Graham, J. M. & Wilcox, L. W. Palme Yayıncılık,
2004.
Download