4-Somatik Duyular

advertisement
4-Somatik Duyular
Prof.Dr.Sacit Karamürsel
Arka kordon –
medial lemniskal
sistem
Beyin korteksinin
tabakaları:
1. Moleküler
2. Dış granüler
3. Küçük piramidal hücre
4. İç granüler
5. Büyük piramidal hücre
6. Füziform veya
polimorfik hücre
İğne ucu ile uyarımın beyin
korteksine iletimi
İki komşu iğne uyarımının
kortekse iletimi
Uyarının algılanan şiddeti ile
fiziksel şiddeti arasındaki ilişki
Talamik nöronların diz eklemi hareketine yanıtları
Anterolateral
duysal yol
Dermatomlar
Download