Hücre ve organelleri kavram haritası

advertisement
Mitokontri
Aşağıdaki kavram haritasındaki ………………yerleri
Doldurarak yanlış yerleştirilmiş olan kutucukları uygun
Yerlere koyarak düzeltiniz
Fen teknoloji öğretmeni Mustafa DEMİR
yağlar
protein
kromoplast
Kloroplast
logoplast
Çekirdek plazması
Yapısında bulunur
Ribozom
Golgi aygıtı
bölümleri
Sarar
yönetim merkezi
HÜCRE
çekirdekçik
Endoplazmik
retikulum
sitoplazma
Atık madde depolar
Enerji merkezidir
İçindeki organeller
koful
lizozom
bölünmede görev alır
salgı yapar
Çekirdek zarı
kromozomlar
madde taşınmasında görev alır
portenin sentezinin yapıldığı yer
hücre içi sindirim yapar
plastitler
Hücre
zarı
-------------------
Fotosentezin yapıldığı yer
…………………….
Renkli plastitlerdir
çekirdek
………………….
Besin depo eder
Sentrozom
Download