Aristocu gelenek

advertisement
2002-2003 BAHAR Dönemi
İFÖ336 / SEÇMELİ-IV (BİLİM TARİHİ VE DOĞASI)
FİNAL SINAVI
İLÂN EDİLECEK FİNAL SINAVI TARİHİNDE, SAATTE VE SINIFTA BU
DERSİ ALAN TÜM ÖĞRENCİLERİN HAZIR BULUNMASI VE BU SORULARA
HAZIRLAYACAKLARI CEVAPLARINI ŞAHSEN TESLİM ETMELERİ
GEREKMEKTEDİR.
1- Aristocu gelenek ve skolastik felsefenin dayandığı “paradigma”nın özelliklerini
açıklayınız ve bir eleştirisini yapınız.
2- Newton fiziği ve mekanikçi felsefenin dayandığı “paradigma”nın özelliklerini
açıklayınız ve bir eleştirisini yapınız.
3- “ABD Başkanı G.W. Bush’un televizyonlardan yayınlanan 22 Mayıs 2003 tarihli
açıklamalarında genetik mühendislik yoluyla genleri ile oynanarak geliştirilmiş
tohumlardan üretilen tahıllara karşı Avrupa ülkelerinin takındığı tavır
eleştirilmektedir. Avrupa ülkeleri bu ürünlerin kendi ülkelerine ithalini yasaklamıştır
ve yardım adı altında kıtlık çeken Afrika ülkelerine gönderilmelerine de karşı
çıkmaktadırlar. Başkan Bush Avrupa ülkelerine bu ürünlere pazarlarını açmaları için
çağrıda bulunmuş ve bu ürünlerin gıda yardımı olarak hibe edilmesinin
eleştirilmesini de reddetmiştir.”
Siz kıtlık çeken bir Afrika ülkesinin yöneticisi olsanız bu ürünlerin “yardım”
adı altında ülkenize gönderilmesini nasıl karşılardınız? Niçin? Açıklayınız.
4- Post-pozitivist (pozitivizm sonrası) bilim felsefesi akımları (ve bilim felsefecileri)
pozitivizmin birer eleştirisi olmakla birlikte bilimin doğasının anlaşılmasına önemli
katkılarda bulunmuşlardır. Pozitivizm de dahil olmak üzere bu akımların bir
değerlendirmesini yaptığınızda hangi akım(lar) sizin için daha benimsenebilir
görünmektedir? Niçin? Kendi görüşlerinizi ayrıntıları ile açıklayınız.
5- Bilim tarihi ve felsefesi hakkında okuduklarımıza dayanarak bilimin ve bilimsel
bilginin doğası (temel, değişmez kabul edilebilecek nitelikleri) hakkında ne
söylenebilir? Kendi tespit edeceğiniz bu türden nitelikleri (en az 3 tane) maddeler
halinde sıralayarak okumalarımızdan örneklerle destekleyiniz ve açıklayınız.
(Buna bir örnek olarak bilimin bir beşerî/insanî faaliyet olduğu gösterilebilir).
Not:
Ders kitapları dışında yararlanılabilecek ek kaynak:
Richard S. Westfall. Modern Bilimin Oluşumu. TÜBİTAK popüler bilim kitapları.
23 MAYIS 2003
ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET FATİH TAŞAR
Download