Uploaded by User11801

Final Ödevi-sosyal bilgiler

advertisement
1. Ortaokul düzeyinde Sosyal Bilgiler dersi içeriğini TTKB tarafından sunulan dersinize
ait öğretim programlarını, kazanımları inceleyerek kendi ahlaki değerlerinizle örtüşen
bir değeri vurgulamak için hangi kazanım ve konudan yola çıkacağınızı belirleyiniz.
Teslim edeceğiniz rapora, hangi sınıf kaçıncı ünite, hangi kazanım olduğunuz açık ve
net bir şekilde yazınız.
2. Bu kazanımı elde etmek için nasıl bir yol izleyeceksiniz? Hangi öğretim yöntemini
kullanacak, hangi materyalleri kullanacaksınız? Açıklayınız.
3. Kazanımınız direkt değerleri kapsamıyor ise bu konu ve kazandırmak istediğiniz
değerle ilgili nasıl bir bağlantı kuracağınızı açıklayınız ve kazandırmak istediğiniz
ahlaki değeri açık ve net bir şekilde ifade ediniz.
4. Öğrencilere bu belirlediğiniz değerin neden önemli olduğunu nasıl açıklayacaksınız?
5. Materyali geliştirerek, dersinizde nasıl kullanacağınızı açıklayınız.
6. Raporunuzun başına isminizi, öğrenci numaranızı yazmayı unutmayınız. Poşet dosya
temininde hocanın odasının (eğitim fakültesi 431 nolu oda) önündeki kutuda eski
öğrencilerin ödevlerinden kalma poşet dosyalar mevcut olacak. İhtiyacınız kadarını
alabilir, ödevinizi teslim edebilirsiniz.
7. Ödevler bireysel olarak hazırlanacaktır.
Download