ahlak ünite : 5 / sevgi, dostluk, kardeşlik materyal

advertisement
SINIF
ÖĞRENME ALANI
ÜNİTE
MATERYAL TÜRÜ
:4
:AHLAK
:5 / SEVGİ, DOSTLUK, KARDEŞLİK
:KLASİK SORULAR
4.
“İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız” (Müslim,İman,93-94)
1.Yukarıdaki hadisinin üzerinde durduğu asıl konuyu açıklayınız.
”Küçüklerine __________ ve şefkat göstermeyen, büyüklerine_________göstermeyen
bizden değildir” (Tirmizi 7/155)
2. Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yerleri uygun kelimelrle doldurunuz.
3 . Sevdiklerimize sevgimiz nasıl ifade ederiz? Maddeler halinde yazınız?
4. İnsanların bedensel ve duygusal gereksinimlerinin neler olduğunu yazınız.
5. Allah’ın yarattıklarını sevmesinin karşılığı olarak verdiği nimetlerin neler olduğunu sıralayınız.
6. “ Peygamberimiz bir gün torununu kucağına almış öpüyordu. O’nun bu davranışını
şaşkınlıkla seyreden bir adam ‘benim on çocuğum var ama bugüne kadar hiç öpmedim onları’ dediğinde Peygamber Efendimiz o adama “Merhamet etmeyene merhamet
edilmez’” buyurmuştur.” (Sahih-i Müslim 4/1808)
Yukarıdaki hadis-i şerifte sevgimizi ifade etmenin hangi şekli anlatılmaktadır?
“… Aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (Allah’ın) varlığının delillerindendir.” (Rum Suresi, 21)
7.Yukarıdaki ayette Allah’ın yarattıkları arasında sevgi var etmesi , Allah’ın yarattılarını sevmesiyle ilgili olarak size neler düşündürüyor?
8. Allah’ın faydalanmaları için insanlara verdiği şeylere ne denir? Bunlara örnekler veriniz?
9.Dostluk ve kardeşliğin temelinde neden sevgi vardır? Açıklayınız?
10. Yunus Emre’nin söylediği “Yaratılanı severim yaratandan ötürü” cümlesini İslam dininin sevgi ve kardeşliğe verdiği önem açısından nasıl yorumlayabiliriz? Açıklayınız?
SINIF
Download