30.03.2017 HARRAN ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI 2

advertisement
30.03.2017 HARRAN ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI 2. DÖNEM VIZE SINAVI
Soru 1) Eylemsizlik momentinin tanımını yaparak, açıklayınız. Bu kavram gündelik hayatımıza
nasıl girmiştir, ,örnek veriniz?
Soru 2) Açısal hız ve ivme kavramlarını açıklayınız. Hangi durumlarda, bu iki vektörel büyüklüğün
birbirleriyle aynı büyüklükte veya zıt büyüklükte olabileceğini açıklayınız. (Duran, hızlanan veya
yavaşlayan bir cismi hayal ediniz. )
Soru 3) Bir cismin doğası gereği nasıl veya neden yüklü olabileceğini, yük kavramını açıklayınız.
Bunun ışığında, yüklü bir nokta cismin etrafında yükünün cinsine göre nasıl bir elektrik alan
oluşturacağını gösterip, çizerek anlatınız. Nokta yükün uzağındaki herhangi bir A noktasına giren
başka bir yükün, taşıdığı yük işaretine göre ne tür bir kuvvete mağruz kalacağını açıklayınız.
Soru 4) Aşağıda verilen etkiyle ve sürtünmeyle elektriklenme olaylarını a, b ve c şekilleri için ayrı
ayrı açıklayınız.
Soru 5) Yalıtkan cisimler ve iletken cisimlerin yüklenme ve yükü tutma gibi özellikleri açısından
karşılaştırınız. (Not: Derste çözülen sorulardan yalıtkan ve iletkenler için farklı prosedürler
uygulandığını hatırlayınız. )
Soru 6) Başlangıçta nötr olan metal top, sonrasında nasıl olmuşta pozitif yüklenmiştir. Şekilleri tek
tek anlatınız.
Soru 7 ) Aşağıda Gauss yasasını açıklayan, etkiyle ve donumayla elektriklenmiş içi boş bir halka
vardır. Her şekli tek tek açıklayıp, Gauss yasasıyla ilişkisini söyleyiniz. Sondaki şekil d bize aslında
iletkenler hakkındaki hangi özelliği anlatmak istemiştir.
Içi boş iletken ve ona dokunan + yüklü
metal küre
Soru 8 ) Yüklenmiş tarak, nötr olduğu bilindiği kağıt parçalarını neden kendine doğru çekmektedir?
Soru 9) Şekillerde nokta yüklerin etraflarında oluşturduğu elektrik alan çizgileri görülmektedir. Bu
şekiller ışığında elektrik alan çizgilerinin ve elektrik alan kuvvetinin özelliklerini ve aralarındaki
ilişkileri açıklayınız.
Soru 10 ) Eğer, şekildeki belikli bir kalınlığı bulunan elektrostatik denge halindeki iletkenin içinde
heryerde elektrik alan sıfır ise, bunun nasıl olabileceğini şeklinde yardımıyla, düzgün ve sabit bir
elektrik alana konulan bu iletkenin içindeki elektronların hareketiyle ve sonrasında iletken içinde
olan olaylarla açıklayınız.
Download