Adı- Soyadı: No : 2015/ 2016 ÖĞRETİM YILI

advertisement
Adı- Soyadı:
No
:
2015/ 2016 ÖĞRETİM YILI AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIFLAR
SINIFI TEMEL BİLGİLER DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMASIDIR
1) Din nedir? Tanımlayınız ve dinin toplumsal yaşama katkısını bir örnekle kısaca açıklayınız.
2) Aşağıdaki kavramların ifade ettiği anlamı birer cümleyle kısaca belirtiniz;
Monoteizm:
Politeizm:
Agnostisizm:
Ateizm:
3) Yeryüzünde bulunan dinleri tablo şeklinde gösteriniz.
4) Yahudilik hakkında aşağıdaki bilgileri doldurunuz;
-Diğer ismi:………………..
–Milli tanrısının adı…………………..
- İbadet yerleri……………………..
- Kutsal kitaplarına …………. Adını verirler
- Hz Süleyman tarafından yaptırılan mabedden geriye kalan duvarının önünde dua
ederler. Bu duvara…………………………………… denir.
- Yahudi din adamlarına da ………………… adı verilir.
- Yahudiler için kutsal kabul edilen gün ………………………..dir.
5) İman yönünden insanlar kaç gruba ayrılır tablo şeklinde yazıp kısaca açıklayınız.
6) Kelime-i tevhit sözünü ve anlamını yazınız.
7) İmanın şartlarını maddeler şeklinde yazınız.
8) Allah’ın sıfatlarını tablolar şeklinde gösteriniz ve Kıdem ile Basar maddelerini kısaca
açıklayınız.
9) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz:
“Dinimizde, inanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmaya ……………..iman; onları
ayrıntılı olarak öğrenip inanmaya da ……………. iman adı verilir.”
10) Aşağıdaki soruları cevaplayınız:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Hristiyanlık inancının temelini oluşturan üçlü tanrı inancına ne ad verilir?............................
Hristiyanlığın kutsal kitabı……………………………
Hz İsa’ya ilk başta 12 kişi iman etmiştir. Bu kimselere ne ad verilir?....................................
Budizm’in kurucusu olarak kabul edilen kişi……………………………….
Hindular, ruhun ölmezliğine inandığı için ölülerini ölmezler ve cesetleri yakarak bir nehre
atarlar. Peki bu nehrin adı nedir? ………………………..
Hinduizmde halkı çeşitli sınıflara ayıran sistemin adı…………………………..
Tanrıların yolu, anlamına gelen, Japonların geleneksel milli inançlarını ifade eden bir tür
Doğu Asya dini…………………………
Konfüçyanizm dininin kurucusu……………………………..
Peygamber Efendimiz kaç yaşında Peygamber olmuştur……………………..
İslam’ın özünü oluşturan tek tanrı inancına, yani Allah’ın varlığına ve birliğine verilen ad
nedir?...................................
(Tüm sorular 10 puandır)
Başarılar
Yaşar İz
Meslek Dersleri Öğretmeni
Download