1-“Emr bil ma`ruf nehyi anil münker” ne demektir? Açıklayınız 2

advertisement
Adı ve Soyadı:
Sınıf ve No:
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ
Aldığı Not:
II. DÖNEM 10.DEFG I.ORTAK SINAV SORULARI -B-
1-“Emr bil ma’ruf nehyi anil münker” ne demektir?
Açıklayınız
2-İnfak ve Diğerkâm kavramlarını örnekle açıklayınız.
8-Hangisi gönüllü yapılan bir yardımlaşma biçimidir?
a-Sadaka-i fıtır vermek
b-Fidye vermek
c-Zekat ibadeti
d-İnfakta bulunmak
e-Kurban etinden dağıtmak
9-“GIYBET ve HASET ”Ne demektir? Açıklayınız
3-“Girmeden tefrika bir Millete düşman giremez,
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”
M.Akif ERSOY’un bu dizelerde anlatmak istediği temel
düşünceyi açıklayınız.
4-“Ey iman edenler zannın bir çoğundan sakının…”ayetinde
geçen zan kavramını açıklayınız.
5-Toplumu birleştiren ,bir arada tutan unsurları 4 madde
halinde yazınız.
6-İsra / 37. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen
asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
Lokman / 18. “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve
yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini
beğenmiş öğünen kimseleri asla sevmez.”
Etnik köken, zenginlik,makam ve güzellik gibi
konuları yukarıdaki ayetler ışığında yorumlayınız.
10-"Ey insanlar! " Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu
seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.
"İnsanlar! bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız
nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir
ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınızda öyle mukaddestir, her
türlü tecavüzden korunmuştur.
"Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. Oda sizi
yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakin benden sonra
eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu
vurmayınız!Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara
ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse, bunları daha iyi
anlayan birisine ulaştırmış olur.
"Ey insanlar! "Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta
Allahtan korkmanızı tavsiye ederim.Siz kadınları Allahın emaneti
olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allahın emri ile
helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınlarında sizin
üzerinizde hakkı vardır.
"Ey müminler! "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp
uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allahın kitabı
Kur an-ı Kerim ve Peygamberinin sünnetidir.
"Müminler! "Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman
müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar
kardeştirler. Bir Müslüman kardeşinin kanıda, malıda helal
olmaz.Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.
Bu konuşma İslam dünyasında insan hakları beyannamesi
olarak algılanır.Bu konuşma……………………….……sırasında
,…………………de yapılmıştır. İslam tarihinde
“…………………………………….”Olarak isimlendirilir.
Boşlukları tamamlayınız.
Tom diyor ki
tüm soruların doğru cevabı 10
puandır.
BAŞARILAR DİLERİZ....!
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
6-“Mü’min gıpta eder, haset etmez.”sözünü açıklayınız
Download