Uploaded by User6650

tohumluk odev sorulari (2)

advertisement
TOHUMLUK DERSİ ÖDEV SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tohumluk nedir? Tohumluk sınıfları nelerdir? Açıklayarak yazınız?
Bitkilerde Üreme ve Tohum oluşumunu yazınız?
Tohum Morfolojisi hakkında bildiklerinizi yazınız?
Tohum Fizyolojisi hakkında bildiklerinizi yazınız?
Tohum Ekolojisi hakkında bildiklerinizi yazınız?
Tohumluk Üretiminde Koruma ve İzolasyon nedir yazınız?
Bitkilerde Karışım Kaynakları nelerdir açıklayarak yazınız?
Tarla Kontrolü hakkında bildiklerinizi yazınız?
Not: Her soru 12.5 Puandır
Ödev Hazırlarken uyulması gereken kurallar:
-Ödevler bilimsel yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanacaktır. İlk sayfada Dersin Adı,
Hazırlayanın Adı Soyadı, No’su, Fakültesi, Bölümü, Sınıfı, Tarih vb. bilgiler yer alacaktır.
-Herkes birbirinden ayrı bir şekilde ödevini hazırlayacaktır. Bire bir benzerlikler puanın düşmesine
neden olacaktır.
-Yazımlar Times New Roman karakterinde 12 punto, 1 satır aralığında ve sayfa kenarlarında 3 cm
boşluk olacaktır. Sayfa sayısı bakımından sınırlandırma olmayıp, detaylı ve kapsamlı hazırlanan
ödevler değerlendirmeyi olumlu etkileyecektir.
-Ödev içerisinde gerekirse, konuyu destekleyici olarak resim, çizelge şekil vb. yerleştirilebilir.
-Yararlanılan kaynaklar metin içerisinde belirtilecek (1,2,3 …şeklinde) ve en son sayfada kaynak listesi
oluşturulacaktır. Yararlanılan kaynak sayısının fazlalığı değerlendirmeyi olumlu etkileyecektir.
Kaynaklar aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
KAYNAKLAR
1. Anonim, 2019. T.C Enerji Piyasası Kurulu (2019). (https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/31327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-Çizelgelari, Erişim Tarihi: 10.01.2020).
2. Yolcu, H, Tan, M., 2008. Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. Tarım Bilimleri Dergisi,
14(3): 303-312. (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/15/1336/15480.pdf, Erişim Tarihi:
15.11.2020).
3. --------
Download