Uploaded by User3439

RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

advertisement
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
1.
2.
Genel
Genel
Bilgisayar
Çalışma
ofisleri
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Ergonomik
bilgi
yetersizliği
Sıcak soğuk
hava
maruziyeti
Oluşacak
Riskler
Yanlış şekil ve
pozisyonlarda
bilgisayar
kullanım
Mevcut
Önlemler
Çalışanlara
eğitim
Maruz
Kalanlar
Çalışanlar
29.01.2014
01
Sayfa 1 / 18
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Çalışanlar
Resim
Bilgisayarla yapılan çalışmalarda; göz yorgunluğu,
kas gücünün aşırı kullanımı, uygun olmayan duruş
biçimi, ara vermeden çalışma, aşırı iş yükü
duygusu, zihinsel yorgunluk ve stres ile gürültü,
ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu
olumsuzlukları engellemek için ergonomi eğitimi
verilmelidir. 1 saatlik çalışma sonunda 5 – 10
dakikalık, 2 saatlik çalışma sonunda 15 – 20 4 2 8
dakikalık dinlenme verilmeli, bu süre ekrandan
uzakta, mümkünse dinamik hareket içeren bir
şekilde değerlendirilmelidir. Eğitimlerde, vücudu
doğru kullanma, doğru duruş, bürodaki eşyaların
ve araçların seçimi ile bu araçların ergonomik
yerleşimi, doğru çalışma alışkanlıkları ve büro
egzersizleri öğretilir.
4 3
12
4 3
Ortam sıcaklığı sürekli olarak kontrol altında
tutulmalıdır.
Havalandırma
tertibatı
periyodik olarak kontrol edilmelidir. Yıllık
12 ortam termal konfor ölçümleri yapılmalıdır. 4 2 8
Sağlıklı bilgisayar çalışması için bürolardaki
ortam ısısı 21-23 derece, nem oranı % 45-55
olmalıdır.
verilmemiştir
Sağlık
problemleri,
hastalıklar
Alınacak Tedbirler
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
İŞYERİ HEKİMİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
3.
4.
Genel
Genel
Çalışma
ofisleri
Çalışma
ofisleri
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Aydınlatma
Gürültü, UV
ışınlarına
maruziyet
Oluşacak
Riskler
Görme
bozuklukları
Duyma
bozuklukları,
genetik
bozukluklar
Mevcut
Önlemler
Maruz
Kalanlar
Çalışanların
görüşünü
etkileyen
Çalışanlar
parlak
yüzeyler
bulunuyor.
İnsanlardan,
makine veya
donanımlard
an
Çalışanlar
kaynaklanabil
ecek gürültü
engellenmeli
dir.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Alınacak Tedbirler
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 2 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
Resim
Ofislerde masa mobilya ve benzeri yerlerde
ışığı
yansıtan
parlak
yüzeylerden
kaçınılmalıdır Ofislerde, geçiş yollarında,
koridorlarda, merdivenlerde vb. alanlarda
ışığın periyodik ölçümü ve yönetmelik
3 2 6
değerlerine uygun olması sağlanır. Ofislerde
aydınlatma ekipmanlarının temizlenme
yöntemlerini de içeren bir bakım programı
uygulanmalıdır
3 3
9
4 3
Fotokopi, faks veya vb. makineler
çalışanlardan ayrı yerde bulunmalıdır. Sağlıklı
bilgisayar çalışması için ofisteki gürültü
maximum 55 – 65 desibel olmalıdır. Telefon
sesleri ve klima sistemi bu durum göz
12 önünde bulundurularak düzenlenmelidir. 4 2 8
Fotokopi
makinesinin
kapak
açık
çalışılmaması
konusunda
çalışanlar
uyarılmalıdır. Konu ile ilgili uyarı levhası
asılmalıdır. Toner değişimi yetkili tarafından
yapılmalı, atıklar özel olarak depolanmalıdır.
İŞYERİ HEKİMİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
5.
6.
Genel
Genel
Çalışma
ofisleri
Kabloların
düzensiz
olmaları
sonucu
elektrik
çarpması,
kablolara
takılma
Sigara
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Oluşacak
Riskler
Mevcut
Önlemler
Alınacak Tedbirler
Çalışanlar
5 3
Elektrik kabloları yangın ve patlama tehlikesi
yaratmayacak şekilde kaza riskine karşı
korunmalıdır.
Taşınabilir
iletkenlerin
15 kullanılması gereken yerlere, yeteri sayıda ve 5 1 5
uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri
konulmalıdır. Kablolar takılmalara karşı toplu
ve düzenli bulunmalıdır.
Çalışma
alanlarında
sigara
Çalışanlar
içilmesi
yasaklanmış
tır.
5 2
10
Yaralanma,
ölüm
Sönmemiş
sigara
izmaritlerinin
etrafa
Yangın. Akciğer
atılması.
sağlık sorunları
Kapalı
ortamlarda
sigara içilmesi
Maruz
Kalanlar
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 3 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Resim
Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. Sigara
5 1 5
içmek için ayrılan alanlarda sigara içilmelidir.
İŞYERİ HEKİMİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
7.
8.
Genel
Genel
Oluşacak
Riskler
Mevcut
Önlemler
Maruz
Kalanlar
Lavabolar
Kirlilik koku
Bulaşıcı
hastalık
Eksik olan
malzemeler Çalışanlar
var.
Yetersiz ecza
dolabı
Acil
durumlarda
malzeme
eksikliğinden
dolayı
Çalışana
müdahale
edilmemesi
Yaralının
durumunun
kötüleşmesi
Yeterli bir
ilk yardım
dolabı
Çalışanlar
bulunmama
ktadır.
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Alınacak Tedbirler
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 4 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
3 4 12
Lavabolarda iç havayı emme görevi
yapabilecek döner sistemi tel menfezle
kapatılmış döner sistem oluşturulmalıdır.
Lavabolar ve el yıkama yerlerinde daima
sıcak ve soğuk su, sıvı sabun ve kâğıt havlu
olmalıdır. Lavabolardan çatıya kadar
3 3 9
yükseltilmiş havalandırma bacası, rezervuar,
sifon gibi kokuya karşı tedbirler alınmalıdır .
Kimyasallardan
faydalanarak
bulaşıcı
hastalıkların mikrobunun üremesi ve
yayılması
önlenmelidir.
Engellilerin
kullanımına uygun olmalıdır.
4 3 12
Ecza dolabı gerekli ilaç ve malzemeleri
bulundurmalı periyodik olarak kontrolü
4 2 8
yapılmalı
ve
eksiklikler
ivedilikler
giderilmelidir.
İŞYERİ HEKİMİ
Resim
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
9.
10.
Genel
Genel
Uyarı
levhalarının
eksikliği
Yangın
söndürücü
cihazlarına
erişememe
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
İş kazası
Yangın
patlama
Oluşacak
Riskler
Meslek
hastalığı
yaralanma
ölüm
Mevcut
Önlemler
Maruz
Kalanlar
Alınacak Tedbirler
Çalışma
ortamının
genelinde Çalışanlar
5 3 15
yeterli uyarı ziyaretçiler
levhası
bulunmuyor
Yaralanma
ölüm maddi
hasar
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Çalışanlar
5 3 15
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 5 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
Resim
Bir tehlike halinde çalışanların neleri yağacağı
hangi yollardan nasıl kaçacağı nerede
toplanacağı kimlere nasıl haber verileceği
gibi hususları belirten bir acil durum eylem
planı hazırlanmalı bu plan çalışanlara
öğretilmeli belirli aralıklarla uygulamalın
5 1 5
eğitim ve tatbikat yapılmalı, ayrıca kaçış
yolları ve toplanma noktaları işaretlenmeli.
Hazırlanan Acil Durum Planı sistem ve işleyiş
durumuna göre düzeltilmelidir. Yönlendirme
işaretleri yerden 200 cm ile 240 cm
yüksekliğe yerleştirilmeli.
Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır
olacak görünür ve kolay erişebilir yerlere
konulacak önüne engel konulmayacak.
Yangın söndürme ekipmanının bulunduğu
5 1 5
yerler uygun şekilde işaretlenecek işaretler
uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.
Yangın söndürme dolaplarının su bağlantısı
yapılmalı çalışır duruma getirilmelidir.
İŞYERİ HEKİMİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
11.
12.
Genel
Genel
Yangın
söndürme
Panik yangın
cihazlarının
uygunsuzluğu
Elektrik
Panoları
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Kaçak
elektriğe
maruz
kalınması
Oluşacak
Riskler
Mevcut
Önlemler
Maruz
Kalanlar
Yangın
söndürücül
Yanma
erin
yaralanma
periyodik Çalışanlar
boğulma ölüm
bakımı
yapılmamak
ta.
Ölüm
yaralanma
yanık
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Çalışanlar
ve bakım
personeli
Alınacak Tedbirler
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 6 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
5 4 20
Tüm yangın söndürücülerin periyodik olarak
6 ayda bir kontrolleri yapılmalıdır. Çalışma
alanının büyüklüğüne ve çalışan sayısına göre
5 1 5
etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile
gerektiğinde yangın dedektörleri ile alarm
sistemleri bulunacaktır.
5 2 10
Tüm elektrik panolarının önleri yalıtkan
malzeme ile (lastik veye kauçuk paspas)
kaplanmalı böylece panoda işlem yaparken
kaçak akıma maruz kalan çalışanın üzerinden
devrenin
tamamlanması
önlenmelidir.
5 1 5
Elektrik panoları kapalı ve kilitli olmalı
böylece
yetkisiz
kimselerin
elektrik
panolarında işlem yapmaları ve bu sırada
elektrik akımına kapılarak çarpılmaları
önlenmelidir.
İŞYERİ HEKİMİ
Resim
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
13.
14.
Genel
Kazan
dairesi
Asansörler
Acil
Durumlarda
üst katlarda
bulunan
yaralıyı veya
hastayı
taşıyamama
Doğalgaz
kazanı
Doğalgaz
kazanının
bakımlarının
yapılmaması
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Oluşacak
Riskler
Mevcut
Önlemler
Yaralanma,
Ölüm
Maruz
Kalanlar
Çalışanlar
Öğrenciler
Kazan
uygun
Çalışanlar
yeterliliktek
Patlama yangın
ve bakım
i personel
personeli
tarafından
çalıştırılıyor
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Alınacak Tedbirler
4 3 12
4 4 16
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 7 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
Resim
Asansörler düzenli aralıklarla kontrol edilmeli
ve periyodik bakımları yapılmalıdır. Asansör
içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde
olmalıdır. Asansör makine dairesine yetkisiz
4 2 8
kişilerin girişi engellenmelidir. Asansör
içerisinde bulunan havalandırma sisteminin
çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol
edilmelidir.
Kazan bakımları düzenli olarak yaptırılmalı
kayıt altına alınmalıdır. Gaz kaçağı 4 1 4
durumunda devreye girerek gazı kesecek bir
sensör sistemi olmalı. Kazan yetkilisi
yeterliliğe sahip olmalı yetkili dışında kimse
kazanı çalıştırmamalı. Kazan dairesi kapısı
daima kilitli olmalı.
İŞYERİ HEKİMİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
15.
16.
Kazan
dairesi
Uyarı
levhalarının
eksikliği
Kazan
dairesi
Yangın
söndürücü
cihazlarına
erişememe
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
İş kazası
Yangın
patlama
Oluşacak
Riskler
Meslek
hastalığı
yaralanma
ölüm
Mevcut
Önlemler
Maruz
Kalanlar
Alınacak Tedbirler
Çalışma
ortamının
genelinde Çalışanlar
5 3 15
yeterli uyarı ziyaretçiler
levhası
bulunmuyor
Yaralanma
ölüm maddi
hasar
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Çalışanlar
5 3 15
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 8 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
Resim
Bir tehlike halinde çalışanların neleri yağacağı
hangi yollardan nasıl kaçacağı nerede
toplanacağı kimlere nasıl haber verileceği
gibi hususları belirten bir acil durum eylem
planı hazırlanmalı bu plan çalışanlara
öğretilmeli belirli aralıklarla uygulamalın
5 1 5
eğitim ve tatbikat yapılmalı, ayrıca kaçış
yolları ve toplanma noktaları işaretlenmeli.
Hazırlanan Acil Durum Planı sistem ve işleyiş
durumuna göre düzeltilmelidir. Yönlendirme
işaretleri yerden 200 cm ile 240 cm
yüksekliğe yerleştirilmeli.
Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır
olacak görünür ve kolay erişebilir yerlere
konulacak önüne engel konulmayacak.
5 1 5
Yangın söndürme ekipmanının bulunduğu
yerler uygun şekilde işaretlenecek işaretler
uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.
İŞYERİ HEKİMİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
17.
18.
Bakteriyel
gelişim
Kantin
Kullanılan
araç gereçler
Kantin
Salgın
Havalandırma
sistemi
Hastalık koku
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Oluşacak
Riskler
Mevcut
Önlemler
Enfeksiyon
yaralanma
Bakteriyel
gelişim
enfeksiyon
Maruz
Kalanlar
Çalışanlar
Havalandır
ma sistemi
arızalı
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Çalışanlar
Alınacak Tedbirler
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 9 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
3 3 9
Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğine
dikkat edilmelidir. Servis esnasında kullanılan
baharatlık yağlık gibi gereçler belirli
aralıklarla temizlenmelidir. Kesici el aletlerine
3 2 6
karşı uygun kişisel koruyucu donanımlar
kullanılmalıdır. Mutfak aletlerinin deforme
olanları kullanılmamalıdır. Aletleri sürekli
bileyerek bakımlı olmaları sağlanmalıdır.
3 3 9
Havalandırma
sistemi
oluşturulmalı.
Havalandırma sistemi duman koku is ve
3 2 6
buharlaşmaya engel olacak toz kir ve haşere
girişini önleyecek şekilde olmalıdır.
İŞYERİ HEKİMİ
Resim
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
19.
Kantin
Mutfak tüpü
kullanımı
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Gaz kaçağı
Oluşacak
Riskler
Patlama
Mevcut
Önlemler
Maruz
Kalanlar
Yemekhane
de boş
Çalışanlar
tüpler
bulunuyor.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Alınacak Tedbirler
5 3 15
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 10 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
Resim
LPG tüpleri çalışanların bulunmadığı ve
patlamaları halinde çalışanların zarar
görmeyeceği, tek katlı, müstakil, güneşin dik
ışınlarından korunacak şekilde hafif çatılı,
taban ve yan duvarları patlamalara dayanıklı,
alttan havalandırması olan, ayrı ve özel
depolarda muhafaza edilmelidir. LPG tüpleri
kullanım
sırasında
kesinlikle
ters
5 2 10
çevrilmemeli,
yatırılmamalı
veya
çalkalanmamalıdır. Aydınlatma armütürleri
etanj hale getirilmeli, dolayısıyla ortamda
birikmesi muhtemel gazın armatürlerin
yakılması
veya söndürülmesi
anında
starterinde veya anahtarlarında oluşacak
kıvılcım sebebiyle patlaması ve parlaması
önlenmelidir
İŞYERİ HEKİMİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
20.
21.
Kantin
İstifleme
Düzensiz
istifleme
Kantin
Çalışanların
sağlık
gözetimleri
Sağlık
gözetimlerinin
yapılmaması
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Oluşacak
Riskler
Düşme
yaralanma
Bakteriyel
gelişim
enfeksiyon
Mevcut
Önlemler
Maruz
Kalanlar
Temizli
malzemeleri
düzensiz
istifleniyor.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Alınacak Tedbirler
3 3 9
Çalışanlar
3 3 9
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 11 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
Resim
Temizlik malzemeleri için ayrı bir bölüm
oluşturulmalı, oluşturulan bölüm kilitli
olmalıdır. Tanımlı alan dışında koridor,
lavabo vb. yerlerde malzeme istifi
yapılamamalıdır. Yemekhane temizliğine
dikkat edilmeli, masalarda peçete vb. ikmali 3 2 6
servis öncesi yapılmalıdır. Temizlik esnasında
yemek artıklarının su giderlerine boşaltılması
önlenmelidir Temizlik amaçlı kullanılan
bezlerin temiz olması ve rutin aralıklarla
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
Çalışan personelin sağlık karneleri ve portör
muayeneleri olmalıdır. Portör muayeneleri 3
ayda bir yapılmalıdır. Personelin kantinde 3 2 6
çalışmasını
engelleyecek
hastalığı
olmamalıdır. Çalışanların tırnaklarının kısa
kesilmiş ve temiz olması, ellerde açıkta yara
ve kesik bulunmaması kesik var ise su
geçirmez bandaj ile iyice kapatılmış olmalıdır.
İŞYERİ HEKİMİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
22.
23.
Kantin
Kantin
Oluşacak
Riskler
Yetersiz ecza
dolabı
Acil
durumlarda
malzeme
eksikliğinden
dolayı
Çalışana
müdahale
edilmemesi
Yaralının
durumunun
kötüleşmesi
Uyarı
levhalarının
eksikliği
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
İş kazası
Meslek
hastalığı
yaralanma
ölüm
Mevcut
Önlemler
Maruz
Kalanlar
Yeterli bir
ilk yardım
dolabı
Çalışanlar
bulunmama
ktadır.
Alınacak Tedbirler
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 12 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
4 3 12
Ecza dolabı gerekli ilaç ve malzemeleri
bulundurmalı periyodik olarak kontrolü
4 2 8
yapılmalı
ve
eksiklikler
ivedilikler
giderilmelidir.
Çalışma
ortamının
genelinde
Çalışanlar
5 3 15
yeterli uyarı ziyaretçiler
levhası
bulunmuyor
Bir tehlike halinde çalışanların neleri yağacağı
hangi yollardan nasıl kaçacağı nerede
toplanacağı kimlere nasıl haber verileceği
gibi hususları belirten bir acil durum eylem
planı hazırlanmalı bu plan çalışanlara
öğretilmeli belirli aralıklarla uygulamalın
5 1 5
eğitim ve tatbikat yapılmalı, ayrıca kaçış
yolları ve toplanma noktaları işaretlenmeli.
Hazırlanan Acil Durum Planı sistem ve işleyiş
durumuna göre düzeltilmelidir. Yönlendirme
işaretleri yerden 200 cm ile 240 cm
yüksekliğe yerleştirilmeli.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İŞYERİ HEKİMİ
Resim
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
24.
25.
Kantin
Kantin
Yangın
söndürücü
cihazlarına
erişememe
Yangın
patlama
Yangın
söndürme
Panik yangın
cihazlarının
uygunsuzluğu
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Oluşacak
Riskler
Mevcut
Önlemler
Yaralanma
ölüm maddi
hasar
Maruz
Kalanlar
Çalışanlar
Yangın
söndürücül
Yanma
erin
yaralanma
periyodik Çalışanlar
boğulma ölüm
bakımı
yapılmamak
ta.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Alınacak Tedbirler
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 13 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
5 3 15
Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır
olacak görünür ve kolay erişebilir yerlere
konulacak önüne engel konulmayacak.
5 1 5
Yangın söndürme ekipmanının bulunduğu
yerler uygun şekilde işaretlenecek işaretler
uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.
5 4 20
Tüm yangın söndürücülerin periyodik olarak
6 ayda bir kontrolleri yapılmalıdır. Çalışma
alanının büyüklüğüne ve çalışan sayısına göre
5 1 5
etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile
gerektiğinde yangın detektörleri ile alarm
sistemleri bulunacaktır.
İŞYERİ HEKİMİ
Resim
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
26.
27.
Kantin
Yemekha
ne
Elektrik
Panoları
Kullanılan
araç gereçler
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Kaçak
elektriğe
maruz
kalınması
Bakteriyel
gelişim
Oluşacak
Riskler
Mevcut
Önlemler
Ölüm
yaralanma
yanık
Enfeksiyon
yaralanma
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Maruz
Kalanlar
Çalışanlar
ve bakım
personeli
Çalışanlar
Alınacak Tedbirler
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 14 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
5 2 10
Tüm elektrik panolarının önleri yalıtkan
malzeme ile (lastik veya kauçuk paspas)
kaplanmalı böylece panoda işlem yaparken
kaçak akıma maruz kalan çalışanın üzerinden
devrenin
tamamlanması
önlenmelidir.
5 1 5
Elektrik panoları kapalı ve kilitli olmalı
böylece
yetkisiz
kimselerin
elektrik
panolarında işlem yapmaları ve bu sırada
elektrik akımına kapılarak çarpılmaları
önlenmelidir.
3 3 9
Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğine
dikkat edilmelidir. Servis esnasında kullanılan
baharatlık yağlık gibi gereçler belirli
aralıklarla temizlenmelidir. Kesici el aletlerine
3 2 6
karşı uygun kişisel koruyucu donanımlar
kullanılmalıdır. Mutfak aletlerinin deforme
olanları kullanılmamalıdır. Aletleri sürekli
bileyerek bakımlı olmaları sağlanmalıdır.
İŞYERİ HEKİMİ
Resim
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
28.
29.
Yemekha
ne
Yemekha
ne
Kullanılan
içme suları
Kişisel
Koruyucu
donanımların
yetersizliği
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Salgın
hastalık
Salgın
Hastalık
Oluşacak
Riskler
Mevcut
Önlemler
Enfeksiyon
bulaşma
zehirlenme
İçme ve
kullanma
Çalışanlar
sularının
Öğrencile
periyodik
r
testleri
yapılmıyor.
Bakteriyel
gelişim
enfeksiyon
Maruz
Kalanlar
Yemek
dağıtımı
yapanlar
koruyucu Çalışanlar
donanım
kullanmada
n çalışıyor.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Alınacak Tedbirler
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 15 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
4 4 16
Yemekhanede kullanılan suların Türk gıda
kodeksine uygun sürekli ve yeterli olmalıdır.
İçme
suyu
damacana
veya
şehir 4 3 12
şebekesinden arıtma cihazı ile arıtılarak
kullanılmalıdır.
3 3 9
Çalışanlara önlük eldiven ve bone
verilmelidir. Çalışanlara dirsek hizasına
gelecek şekilde ısıya dayanıklı eldiven temin
edilmelidir. Isıtma tezgâhlarına eldiven
kullanımıyla ilgili talimat asılmalıdır. Tüm
3 2 6
çalışanlara hijyen eğitimi verilmelidir.
Yemekhaneye
giriş
ve
çıkışlarda
dezenfektanlı paspas bulunmalıdır. Belirli
aralıklarla
dezenfektanlı
pas
pas
yenilenmelidir.
İŞYERİ HEKİMİ
Resim
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
30.
31.
Yemekha
ne
Yemekha
ne
Oluşacak
Riskler
Çalışanların
sağlık
gözetimleri
Sağlık
gözetimlerinin
yapılmaması
Bakteriyel
gelişim
enfeksiyon
Çalışanlar
Yetersiz ecza
dolabı
Acil
durumlarda
malzeme
eksikliğinden
dolayı
Çalışana
müdahale
edilmemesi
Yaralının
durumunun
kötüleşmesi
Yeterli bir
ilk yardım
dolabı
Çalışanlar
bulunmama
ktadır.
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Mevcut
Önlemler
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Maruz
Kalanlar
Alınacak Tedbirler
3 3 9
4 3 12
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 16 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
Resim
Çalışan personelin sağlık karneleri ve portör
muayeneleri olmalıdır. Portör muayeneleri 3
ayda bir yapılmalıdır. Personelin kantinde 3 2 6
çalışmasını
engelleyecek
hastalığı
olmamalıdır. Çalışanların tırnaklarının kısa
kesilmiş ve temiz olması, ellerde açıkta yara
ve kesik bulunmaması kesik var ise su
geçirmez bandaj ile iyice kapatılmış olmalıdır.
Ecza dolabı gerekli ilaç ve malzemeleri
bulundurmalı periyodik olarak kontrolü
4 2 8
yapılmalı
ve
eksiklikler
ivedilikler
giderilmelidir.
İŞYERİ HEKİMİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
32.
33.
Yemekha
ne
Uyarı
levhalarının
eksikliği
Yemekha
ne
Yangın
söndürücü
cihazlarına
erişememe
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
İş kazası
Yangın
patlama
Oluşacak
Riskler
Meslek
hastalığı
yaralanma
ölüm
Mevcut
Önlemler
Maruz
Kalanlar
Alınacak Tedbirler
Çalışma
ortamının
genelinde
Çalışanlar
5 3 15
yeterli uyarı ziyaretçiler
levhası
bulunmuyor
Yaralanma
ölüm maddi
hasar
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Çalışanlar
5 3 15
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 17 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
Resim
Bir tehlike halinde çalışanların neleri yağacağı
hangi yollardan nasıl kaçacağı nerede
toplanacağı kimlere nasıl haber verileceği
gibi hususları belirten bir acil durum eylem
planı hazırlanmalı bu plan çalışanlara
öğretilmeli belirli aralıklarla uygulamalın
5 1 5
eğitim ve tatbikat yapılmalı, ayrıca kaçış
yolları ve toplanma noktaları işaretlenmeli.
Hazırlanan Acil Durum Planı sistem ve işleyiş
durumuna göre düzeltilmelidir. Yönlendirme
işaretleri yerden 200 cm ile 240 cm
yüksekliğe yerleştirilmeli.
Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır
olacak görünür ve kolay erişebilir yerlere
konulacak önüne engel konulmayacak.
5 1 5
Yangın söndürme ekipmanının bulunduğu
yerler uygun şekilde işaretlenecek işaretler
uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.
İŞYERİ HEKİMİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
34.
35.
Yemekha
ne
Yemekha
ne
Yangın
söndürme
Panik yangın
cihazlarının
uygunsuzluğu
Elektrik
Panoları
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
Kaçak
elektriğe
maruz
kalınması
Oluşacak
Riskler
Mevcut
Önlemler
Maruz
Kalanlar
Yangın
söndürücül
Yanma
erin
yaralanma
periyodik Çalışanlar
boğulma ölüm
bakımı
yapılmamak
ta.
Ölüm
yaralanma
yanık
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Çalışanlar
ve bakım
personeli
Alınacak Tedbirler
S. Risk
Mevcut
Tehlikeler
S. Şiddet
S. Olasılık
Yer /
Ekipman
Risk
Genel
Tehlike
Adı
İSG-FRM-04
29.01.2014
01
Sayfa 18 / 18
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİ
Şiddet
Olasılık
S. No
Bölüm Adı
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa
5 4 20
Tüm yangın söndürücülerin periyodik olarak
6 ayda bir kontrolleri yapılmalıdır. Çalışma
alanının büyüklüğüne ve çalışan sayısına göre
5 1 5
etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile
gerektiğinde yangın detektörleri ile alarm
sistemleri bulunacaktır.
5 2 10
Tüm elektrik panolarının önleri yalıtkan
malzeme ile (lastik veya kauçuk paspas)
kaplanmalı böylece panoda işlem yaparken
kaçak akıma maruz kalan çalışanın üzerinden
devrenin
tamamlanması
önlenmelidir.
5 1 5
Elektrik panoları kapalı ve kilitli olmalı
böylece
yetkisiz
kimselerin
elektrik
panolarında işlem yapmaları ve bu sırada
elektrik akımına kapılarak çarpılmaları
önlenmelidir.
İŞYERİ HEKİMİ
Resim
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
Download