a grubu - BTDefteri

advertisement
ATAŞEHİR İBRAHİM MÜTEFERRİKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I . DÖNEM VERİTABANI DERSİ
1. YAZILI SINAVI SORULARI
A GRUBU
Adı Soyadı:
No:
Sınıfı: 11 B / AML
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(2x10= 20p)
1-) Veritabanı nedir? Ne için kullanılır bir örnek vererek yazınız.
2-) Veritabanında tabloların alabileceği veri türlerinden 5 tanesini yazınız.
B. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(3x5= 15p)
Tablodaki bir alana girilen verinin tekrarsız olmasını sağlamak için kullanılan kısıtlamaya ……………….. kısıtlaması denir.
Access dosyalarına ……………….. adı verilir.
Aynı alanda birden fazla veri bulunması ve tablolarda aynı tipte bilgiyi içerecek alanların bulunması ………………..………………..
sorunudur.
Birbirinden farkı tablolara yerleştirilmiş olan verilerin birbirleri ile belirli alanlara göre ilişkilendirilerek düzenlenen veri tabanlarına
………………..……………….. denir.
………………..……………….. bir tabloda kendine ait tekil değerleri olan alanlara verilen bir özelliktir.
C. Aşağıdaki soruların başına ifade doğru ise D yanlış ise Y yazınız. (5x2= 10p)
…….. Birinci normal forma sahip olan bir tabloda her satır ve her sütunun kesişiminde birden fazla değer olabilir.
…….. Anahtara bağlı olmayan sütunları anahtara bağlayarak yeni tablolara bölerek ikinci normal form oluşturulur.
…….. Bir veritabanında verilerin saklanmış olduğu nesneler tablo olarak adlandırılır.
…….. Tablolarda bir bilginin birden fazla tekrarlanması bellekte fazla yer kaplamaz.
…….. Check kısıtlaması,tablodaki bir alana girilen verinin tekrarsız olmasını sağlamak için kullanılır.
D.
İlgili soruları aşağıda MS Access veritabanında oluşturulmuş tablo yapısını ve verilerini kullanarak
cevaplandırınız . (5x5 = 25p)
1.
Markası S harfiyle başlayan ürünlerin ürün türü, marka ve fiyat bilgilerini gösteren SQL cümlesini yazınız.
2.
RAM haricindeki ürünleri giriş tarihine göre sıralı liste halinde gösteren SQL cümlesini yazınız
3.
Stokta bulunan ve fiyatı 150$�ın altında olan monitörleri listeleyen SQL cümlesini yazınız.
E.
4.
Kasım 2007 - Aralık 2007 tarihleri arasında stoklara giren ürünleri listeleyen SQL cümlesini yazınız.
5.
Onay verilmiş işlemcilerin fiyatını %5 artıran SQL cümlesini yazınız.
Aşağıdaki tablo için uygun düzenlemeleri yaptıktan sonra oluşacak yeni tabloları çiziniz. (3x10= 30p)
1.
Yukarıda görülen tabloyu birinci normal form(1nf) kurallarına göre düzenleyiniz.
2.
Yukarıda görülen tabloyu ikinci normal form(2nf) kurallarına göre düzenleyiniz.
3.
Yukarıda görülen tabloyu üçüncü normal form(3nf) kurallarına göre düzenleyiniz.
Download