A 45 BB xy 6 5 abba ab 102 2

advertisement
1-) Beş bas. bir doğal sayı , iki basamaklı bir doğal sayıya bölündüğünde, kalan sayı en fazla kaç bas. olabilir? Cevap: 2
A
45
B
B2
2-) Rakamları birbirinden farklı olan dört bas. ABCD doğal sayısı 9 ile tam bölünebiliyor. Bu koşulları sağlayan en küçük ABCD sayısı aşağıdakilerden hangisi ile
tam bölünür ? A-4 B-5 C-6 D-7 E-8 .... cevap C
ABCD = 1026
2 ve 3 ile tam bölündüğünden 6 ile tam bölünür.
3-) 50küçükeşit x küçükeşit 300 olduğuna göre , 7 ile tam bölünebilen kaç tane x doğal sayısı vardır? Cevap:35
50 ≤ x ≤ 300
300
⎫
= 42 ⎪
⎪
7
⎬ 42 − 7 = 35
49
=7 ⎪
7
⎭⎪
4-) http://sketchtoy.com/58567488 cevap: 246
x
y
6
5
y > 5 olmak zorundadır.
y = 6 için, x = 6.6 + 5 ⇒ x = 41
x. y = 41.6 = 246
5-) http://sketchtoy.com/58567518 abba 4.bas. , ab 2. bas. sayılardır. Cevap 7
abba
ab
102
1001a + 110b = 1020a + 102b + 2
8b = 19a + 2
2
a = 2⎫
⎬a + b = 2 + 5 = 7
b = 5⎭
6-) Üç bas. abc sayısı 4 ile bölünebildiğine göre , a+b+c nin en büyük değeri kaçtır? Cevap 25.
abc = 988
a + b + c = 9 + 8 + 8 = 25
7-) 400 e kadar (400 dahil) olan sayma sayılarından kaç tanesi 5 veya 8 ile tam bölünür? Cevap=120
s (5) + s (8) − s (5 ∩ 8) =
400 400
400
+
−
= 80 + 50 − 10 = 120
5
8
( 5 ,8 ) EKOK
8-) 500den küçük ve 13 ile tam bölünebilen kaç tane 3 bas. Pozitif tam sayı vardır? Cevap 31.
500 99
−
= 38 − 7 = 31
13 13
9-) 1 ile 600 arasındaki doğal sayılardan kaç tanesi 3 ile bölündüğü halde 5 ile tam bölünemez ? Cevap 160
599
599
−
= 199 − 39 = 160
3
( 3, 5 ) EKOK
10) 26 ile bölünebilen , rakamları farklı en büyük 3 bas. sayının 10 ile bölümünden kalan kaçtır? cevap 2
38.26 = 988 rakamları farklı değil
37.26 = 962 ≡ 2 ( mod 10 )
Download