Document

advertisement
SORU1:
SORU6:
Aşağıdakilerden hangisi 56 sayısının
çarpanlarından değildir?
32 sayısının asal çarpanlarına
A)1
B) 4
C)8
D)12
ayırdıktan sonra X y şeklinde yazarsak
X ile Y toplamı kaç olur?
A)8
B) 7
C) 5
D)2
SORU2:
1
9
7
23
3
5
51
SORU7:
15
33
Yukarıda her kutuda bir sayı
verilmiştir.Bu sayılardan kaç tanesi Asal
sayıdır?
A)3
B) 4
C)5
D)6
SORU3:
A)14
B)28
C)42
D)56
Asal çarpanları 2,3 ve 5 olan en küçük üç
basamaklı sayı kaçtır?
A)30
B) 120
C) 150
D)180
SORU8:
Asal çarpanlarının çarpımı 23.32.5
şeklinde olan sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
SORU4:
A)360
24 sayısının çarpanlarından kaç tanesi
asal sayıdır?
SORU9:
A)5
B) 4
C) 3
D)2
SORU5:
18 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır.
A)1
B) 2
C) 3
D)4
B)240
C)180
D) 150
SORU10: 12 ve 18 sayılarının EBOB u
kaçtır?
A)36
B) 24
C) 9
D)6
SORU11: EBOB(24;48) + EKOK(24;48)
işleminin sonucu kaçtır?
A)12
B) 24
C) 36
B) 12
C) 16
B)12
C)15
D)20
SORU14: A ve B aralarında asal
sayılardır.A nın değeri 12 ve B nin
değeri bilinmediğine göre
EBOB(A;B) kaçtır?
B) 4
C) 6
A)24
D)12
SORU15: 50 ve 60 litrelik iki farklı yağ
birbirine karıştırılmadan eşit hacimli eşit
miktarlarda doldurulacaktır.En az kaç kap
gerekir?
B) 9
C) 10
D)48
B) 36
C)48
D72
SORU18: Tuğçe kenar uzunlukları 12 ve
16 cm olan dikdörtgen şeklindeki oyun
kartlarını kullanarak en küçük alanlı bir
karesel bölge yapacaktır.En az kaç tane
oyun kartı gereklidir.
D)11
B) 10
C)12
D28
SORU19: Kenar uzunlukları 50 ve 40 cm
olan dikdörtgen biçimindeki bir karton
kare şeklinde eş parçalara ayrılacaktır.En
az kaç parça elde edilir.
A)5
A)8
C) 22
SORU17: Dairesel bir pisti Ali 6 dk da
Kemal 8 dk da koşarak tamamlıyor.Ali ile
Kemal başlangıç çizgisinden aynı anda
koşmaya başlayınca kaç dakika sonra ilk
kez başlangıç çizgisinde buluşurlar.
A)8
A)1
B) 11
D)24
SORU13: Aralarında asal olan iki
sayının EKOK u 120 dir.Bu
sayılardan biri 8 ise diğeri kaçtır?
A) 10
A)6
D)72
SORU12: İki sayının EBOB’ u 4,
EKOK’ u 48’ dir. Sayılardan biri 16
ise diğer sayı kaçtır?
A)8
SORU16: Kenar uzunlukları 18m ve 48 m
olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin
etrafına köşelerede gelecek şekilde eşit
aralıklarla ağaç dikilecektir.En az kaç ağaç
gerekir.
B) 10
C)15
D20
SORU20: Ali bir torbadaki şekerleri 3 er ,
4 er ve 5 er sayınca her defasında 1 şeker
artıyor.şeker sayısının üç basamaklı bir
sayı olduğu bilindiğine göre en az kaç
şeker vardır.
A)101
A)5
B) 119
B) 10
C)120
C)15
D20
D121
Download