1 - Erguven.net

advertisement
MATEMATİK
1.
SAYILAR(FAKTÖRİYEL)
6!-3 . 5!
işleminin sonucu kaçtır?
2.3! + 7. 4!
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
TEST-3
6. 12! = k ise
10! + 11! + 12! toplamının k cinsinden eşiti
nedir?
E) 2
A)
k
B)
11
11
2.
5! - 6!
2.5!6!
A) -5/8
3.
10k
C)
11k
D) 2k
E)
12
12k
11
işleminin sonucu kaçtır?
7. 145! Sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır?
B) -3/8
C) 1/8
D) 3/8 E) 5/8
k . (n+2)! = (n+3)! İse k nedir?
A) n2 + 3n
B) n + 3
D) (n + 3)!
A) 30
B) 33
C) 35
D) 40
E) 45
8. a, b pozitif tamsayı olmak üzere
102! = a . 25b ; a nın en küçük değeri için b
kaçtır?
C) n!
E) (n+ 2)!
A) 10
B) 20
C) 24
D) 12
E) 25
4. Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır?
A) 13!
B) 15!
C) 7!
D) 2!
E) 0!
9.
x
15!
; P sayısı tek sayı olduğuna göre
x
pozitif sayısı en az kaçtır?
P=
A) 256
B) 512
C) 1024 D) 2048 E) 1250
5. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır?
A) 7!+7
D) 23+23!
B) 12!-0!
C) 7!
E) 20!+1!
1)E 2)A 3)B 4)E 5)C 6)E 7)C 8)D 9)D
MATEMATİK
SAYILAR(FAKTÖRİYEL)
m ve n pozitif tamsayılar
10.
16.
47! = m . 2n olduğuna göre n en fazla kaç
olabilir?
A) 6
A) 40
B) 41
C) 42
D) 43
B) 3
C) 5
12. A = 46 . 1253
basamaklıdır?
A) 15
B) 18
D) 7
E) 9
olduğuna göre A2
C) 20
D) 21
B) 7
C) 11
D) 15
E) 17
E) 44
11. 1! + 3! + 5! + 7! + … 107! Toplamının
belirttiği sayının son rakamı kaçtır?
A) 0
TEST-3
304 + 106 + 34706 sayısı kaç basamaklı bir
tamsayıdır?
45! + 60! toplamının sonunda kaç tane
sıfır vardır?
17.
A)10
B)12
C)14
D)20
E)24
kaç
E) 24
18. n bir doğal sayı olmak üzere,
83! / 14n
işleminin sonucunun doğal sayı olması için,
n' nin en büyük değeri kaç olmalıdır?
13.
75!
n ifadesi bir tamsayı olduğuna göre, n
3
doğal sayısının en büyük değeri nedir?
A) 26
B) 27
C) 33
D) 35
A)79
B)44
C)16
D)12
E)11
E) 37
8! + 9! + 10! toplamı aşağıdakilerden
hangisine tam bölünemez?
19.
14. 136! – 1 sayısının sondan kaç basamağı 9
olur?
A) 33
B) 32
C) 31
D) 30
B) 1
C) 2
D) 3
B) 625
C) 250
D) 125 E) 10
E) 25
15. (16 . 23 . 28 . 36 . 44 . 52)2 işlemi yapılırsa
sayının sondan kaç basamağı sıfır olur?
A) 0
A) 750
E) 4
10)C 11)D 12)C 13)D 14)A 15)A 16)B 17)A
18)D 19)B
Download