8. sınıf test

advertisement
8. SINIF
TEST – 4
KAREKÖKLÜ SAYILAR
YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ
3.
1.
(2011-2012)
x ve y birer doğal sayı olmak üzere,
2 3
2
I.
KARE
II.
EŞKENAR
ÜÇGEN
72 = x y ise, x in alabileceği değerler
toplamı kaçtır?
r= 3
O
A) 10
III.
DAİRE
B) 11
C) 12
D) 36
B) III < I < II
C) II < III < I
D) III < II < I
4.
S E V İ N Ç
A) I < II < III
D E R S H A N E S İ
Yukarıda verilen şekillere göre, I, II ve III
numaralı şekillerin çevre uzunluklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (π = 3)
294
216
169
2 27
3 150
45
54
121
2.
a,b ve c pozitif gerçek sayılar olmak üzere
a
b
c
=
=
ise aşağıdaki sıralama3 2 2 3 4 2
lardan hangisi doğrudur?
60
Yukarıdaki tabloda verilen sayılardan 6 ile
çarpıldığında rasyonel sayı olanların bulundukları kutular taranacaktır.
Buna göre, taralı kutu sayısı kaç olur?
A) a > b > c
B) c > b > a
C) c > a > b
D) b > a > c
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
5.
22a = 16, 9b = 27 , 54c = 625
8.
C) 10
D) 11
a sayısının karekökü 9, b sayısının karesi 25
tir.
Buna göre a.b ifadesinin karekökü kaçtır?
B) 9 5
C) 9 3
D) 5 3
A) 6,33
9.
216. 2. 22. 2 24
B) 212
D) 6,032
0,01 + 0,09
7+ 6–
işleminin sonucu aşağı-
B)
10
C)
5
2
D)
2
1
7+ 6
işleminin sonucu kaçtır?
dakilerden hangisidir?
A) 210
C) 6,302
0,025 + 0,049
A) – 10
10.
7.
B) 6,32
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi
ile çarpılırsa sonuç rasyonel sayı olmaz?
S E V İ N Ç
A) 25 5
kaçtır?
D E R S H A N E S İ
6.
B) 9
2
ifadesinin yaklaşık değeri
5
na göre, 10.
Yukarıda verilenlere göre a + b + c toplamı
kaçtır?
A) 8
10 sayısının yaklaşık değeri 3,16 olduğu-
C) 214
D) 216
A)
6
B) 2 6
C)
7
D) 2 7
11.
A
B
13. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu
1 dir?
C
E
D
A)
( 8,1 −
0,9 . 10
B)
 3

−
 2

2 
. 2
3 
(4
C)
Yukarıdaki şekilde EDCA dikdörtgenindeki koyu çizgilerle verilen uzunluk
)
6 :2 3 + 3 2
3 6 +2 6
3 5
.
.
5 3
D)
(3 5 + 3 2 ) cm ve taralı şeklin çevresi
)
5 3
.
3 5
(4 5 + 6 2 ) cm olduğuna göre, [AB] nın
uzunluğu kaç cm dir?
2
B)
5
C) 2 2
D) 2
14.
3,6 Ì
0,4 ∆
6,4 işleminin sonucunun
sıfır olması için Ì ve ∆ yerine sırasıyla aşağıdaki işaretlerden hangileri gelmelidir?
A) : ve +
B) + ve :
C) + ve –
D) – ve :
S E V İ N Ç
D E R S H A N E S İ
A)
12.
15.
(
)
3 5 + 6 ifadesine aşağıdakilerden kaç
tanesi uygulanırsa sonuç tam sayı olur?
Önce
sa
45 çıkarılıp, sonra
6 ile çarpılır-
Kısa kenarı 125 br , uzun kenarı kısa kenarının 4 katı olan dikdörtgen şeklindeki arazi bir
II. Önce
sa
6 ile çarpılır, sonra
270 çıkarılır-
kenarı
yor.
III. Önce
5 ile sonra da
IV. Önce
nirse
5 ile çarpılır, sonra da
I.
5 br olan eş kare parsellere bölünü-
Buna göre, kaç parsel oluşur?
A) 20
B) 50
C) 80
A) 1
D) 100
B) 2
6 ile çarpılırsa
C) 3
30 ekle-
D) 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
C
C
C
B
B
A
B
D
B
B
D
D
C
B
Download