m51-z3 - E-İlkogretim.Net

advertisement
ÜLKÜ İLKÖĞRETİM OKULU
MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILISI
PUAN:
ADI SOYADI:
NO:
TEST
1.‘’Seksen üç milyon otuz bin dokuz yüz yetmiş üç’’ sayısını rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 83300973
b) 83030973
c) 83330973
d)83003073
16 dan 45 e kadar kaç tane doğal sayı vardır?
2.
a) 29
b) 28
c) 30
d) 32
2348 sayısında 3 ile 4’ün yerleri değiştirilirse sayı kaç artar?
3.
a)900
b)100
c)90
d)9
4.
4, 8, 0, 5, 1, 7 rakamları ile rakamlar tekrar etmeden yazılabilen en büyük ve en küçük altı
basamaklı doğal sayıların farkı kaçtır?
a) 770832
b)104578
c) 875410
d)175430
5. 26-3+a<9 ifadesinde a yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?
a)9
6.
ABC
BAC
+______
1440
b)12
c)15
d)17
yanda verilen toplama işlemine göre A+B+C kaçtır?
a)13
b)15
c)18
d)20
7. Hangi sayının 4 katının 4 fazlası 64 eder?
a)16
b)15
c)14
d)13
8. Baba 45, oğlu 15 yaşındadır. Bunların 7 yıl sonraki yaşlarının farkı kaçtır?
a)10
b)20
c)30
d)40
9. 329 ile 403 arasında kaç doğal sayı vardır?
a) 76
b) 75
c) 74
d) 73
10. Hangi sayının yarısının yarısına 63 eklenirse 110 eder?
a)188
b)157
c)94
d)47
11. 3 kişilik bir ailenin 3 yıl önceki yaşları toplamı 88 ‘ di . Acaba 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur ?
a)109
b)100
c) 99
d)97
12. 12. 6890>m olan en büyük “m” doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)6880
b)6889
c)6891
d)9999
13. 24. Bir açısı 35 derece olan bir dik üçgenin diğer açısı kaç derecedir?
a)50
b)60
c)55
d)35
14. Üçgen şeklindeki bir tarlanın bir kenarı 25 m,diğer kenarı 38 m’dir.Üçgenin çevresi 95 m olduğuna göre
tarlanın diğer kenarı kaç m’dir?
a)82
b)13
c)50
d)32
15.Çevresi 20 cm. olan karenin alanı ne kadardır?
a)16
b)25
c)20
d)18
2
2
16.Alanı 600 m olan arsanın 2 katı kaç m eder?
2
2
2
a)1200m
b)120m
2
c)12000m
d)12m
17. Kenar uzunlukları 80 cm ve 100 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir masanın örtüsü masanın
kenarlarından 20 cm sarkmaktadır. Bu örtünün çevresi kaç cm'dir?
a)520
b)630
c)180
d)440
18.Yarı çapının uzunluğu 21 cm olan bir çemberin uzunluğu kaç cm’dir?
a)126
b)132
c)138
d)144
19. Çevresi 20 cm olan ikiz kenar üçgenin ikiz kenarlarından biri 8 cm ise, farklı olan kenarın uzunluğu kaç
cm’dir?
a)3
b)4
c)5
d)6
20.
D
G
C
6CM
H
F
o
A
a)72cm2
E
B
b)36cm2
OF uzunluğu 6cm olduğuna göre ABCD karesindeki taralı
bölgenin alanı kaç cm2dir?
c)144cm2
NOT:HER SORU 5 PUANDIR.BAŞARILAR DİLERİM.
d)18cm2
Download