1.ünite:çarpanlar ve katlar deneme sınavı

advertisement
ÇARPANLAR VE KATLAR-ÜSLÜ SAYILAR-KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI
1) Aralarında asal iki tam sayının çarpımı 48
olduğuna göre bu sayıların ebob ve ekok
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
toplamı kaçtır?
A) 48
B) 49
C) 24
42.23
 İşleminin sonucu
8 1
8)
D) 36
A)
2) Doğal sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru
1
23
1
B)  
2
4
C) 24
D) 2 4
sıralanmış hali 1,3, 5,15,c,d olan sayı kaçtır?
A) 15
B) 30
C) 75
D) 60
9) Elif elindeki kalemleri 4’şerli ve 5’erli
gruplara ayırdığında elinde 2 kalemin
kaldığını görmüştür buna göre elifin elinde
3) a bir doğal sayı ve Ebob(a,a)+ekok(a,a)=12
bulunan kalem sayısı en az kaçtır?
olduğuna göre a kaçtır?
A) 12
B) 10
C) 6
A) 22
D) 3
B) 32
C) 12
D) 42
10) Asal çarpanlarına ayrılmış hali a 2b3c
olduğuna göre bu sayı en az kaç olur?
4) Deniz elindeki 60m uzunluğundaki ipi eş
A) 360
parçalara ayırmak isterse aşağıdaki
B) 540
C) 72
D) 600
parçalardan hangisini elde edemez?
A)12
B)5
C) 20
D) 16
11)
45 ile 30 un kaç tane ortak doğal sayı
böleni vardır?
5)
2, 4, 7, -3, 19, -2, 14, 21, 0, 1, 51
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Yukarıda verilen tamsayılardan kaç tanesi
12) Kenar uzunlukları 54cmve 45 cm olan
asal sayıdır?
A) 7
B) 3
C) 2
D)4
dikdörtgen şeklindeki bir karton eş büyüklükte karelere ayrılmak istenilmektedir. En
büyük ebatta kesilecek karenin bir kenar
6) Ebob ları 6 olan farklı iki doğal sayının
A) 5
toplamı en az kaçtır?
A) 6
B) 12
C) 16
uzunluğu kaç cm olmalıdır?
B) 9
C) 6
D)15
D) 18
13) Veli bir çiçeği 4günde, efe ise 6 günde bir
sulamaktadır. çiçeği beraber suladıkları
günden kaç gün sonra birlikte sularlar?
7) Ebob(20,180) kaçtır?
A) 20
B) 60
C) 120
D) 180
A) 24
B) 6
C) 8
D) 12
19) Kenar uzunlukları 33 m ve 23 m olan
14) A
.
Y
.
Y
.
z
A) 36
algoritmasına göre
C) 66
D) 2 6
göstermektedir. Buna
gören A en az kaç
31  21
20-)
 İşleminin sonucu kaçtır?
5
1
5
25
A)
B)
C)
D) 6
6
6
6
olur?
90
B) 6 3
x,y,z farklı sayıları
1
A)
dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin alanı kaçtır?
Yanda verilen çarpan
x
B) 6
C) 60
D) 20
15) A ve B aralarında iki asal sayıdır. Bu iki sayının
1
21-) sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit
14
4
oranı
olduğuna göre ekok(A,B) kaç olur?
21
değildir?
A) 1
B) 14
C) 42
D) 6
A) 22
16) 27 kişi olan 8/A ile 36 kişi olan 8/B sınıfı
gittikleri gezide her şube kendi arasında ve
eşit sayıda olmak üzere masalara oturup
yemek yiyeceklerdir bu iş için en az kaç masa
22-)
B)
1
 
2
2
C)  2 
2
D)  2 
2
0,0000000185=a. 10 9 olduğuna göre a
kaçtır?
A) 185
B) 1,85
C)18,5
D)0,85
kullanılmalıdır?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
23-) Ender 43 tane soruyu 4 saatte çözdüğüne
göre 2 saatte kaç soru çözer
17) Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür?
 1
A)   
 3
2
B) (3)3
C)  5 
0
D)  3
2
18) Ebob(a,b)=1 olduğuna göre (a,b) ikilisi
A) 23
B) 4 2
C) 43
D) 25
24-) 321 000 000 000 sayısının bilimsel
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 32,11010
B) 3, 211011
C) 3, 211011
D) 321 109
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) (12,15) B) (9,14) C) (14,21) D)(25,15)
25-) 72 kg pirinç ile 66 kg lık buğday eşit
miktarda ve hiç artmayacak biçimde torbalara
konulacaktır. En az kaç tene torba
kullanılmalıdır?
A) 11
B) 12
C) 6
D) 23
Download