ÇARPANLAR ve KATLAR 1. 36 sayısının pozitif çarpanlarını

advertisement
ÇARPANLAR ve KATLAR
5.
1. 36 sayısının pozitif çarpanlarını bulunuz.
A
2
B
3
C
3
D
5
1
1
Yanda verilen bölme
algoritmasına göre A kaçtır?
A) 45
B) 90
C) 120
D) 150
6. 25 ve 35 sayılarının EBOB’u ve EKOK’u hangi
şıkta doğru verilmiştir?
A) 5 , 175
B) 25 , 35
C) 5 , 150
D) 15 , 175
2. 630 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
A) 4
B) 6
C) 12
D) 24
7. 𝐴 = 23 . 3. 53 ve 𝐵 = 2. 32 . 52
olduğuna göre
𝐸𝐵𝑂𝐵(𝐴, 𝐵) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 150
3. a, b ve c birer doğal sayıdır.
B) 300
C) 450
D) 600
1008 = 2𝑎 . 3𝑏 . 7𝑐 olduğuna göre 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 işleminin
sonucu kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
8. 𝐴 = 23 . 3. 53 ve 𝐵 = 2. 32 . 52
olduğuna göre
𝐸𝐾𝑂𝐾(𝐴, 𝐵) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1500
4. a, b ve c birbirinden farklı asal sayılar olmak
üzere K=a.b2.c3 olduğuna göre K sayısı en az
kaçtır?
A) 2250
B) 540
C) 360
D) 180
B) 3000
C) 4500
D) 9000
10. 3 , 4 ve 10’a bölündüğünde 1 kalanını veren
üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 121
B) 141
C) 151
D) 161
11. Boyutları 72 m ve 28 m olan dikdörtgen
şeklinde bir zemin, eşit alanlı kare şeklindeki
fayanslarla döşenecektir. Buna göre en az kaç
fayans gereklidir?
14. Boyutları 4, 8 ve 9 cm olan dikdörtgenler
prizması şeklinde tuğlalar birleştirilerek içi dolu bir
küp yapılacaktır. Bu iş için en az kaç tuğla
gereklidir?
A) 252
A) 324
B) 136
C) 126
D) 116
12. 12 kg, 18 kg ve 20 kg ağırlığındaki üç farklı
mercimek
birbirine
karıştırılmadan
ve
hiç
artmayacak şekilde eşit büyüklükte poşetlere
doldurulacaktır. Buna göre en az kaç tane poşete
ihtiyaç vardır?
B) 23
C) 24
B)16.24
C)17.14
D) 2592
B) 6
C) 8
D) 10
D) 25
13. Bir durağa, otobüs 16 dakikada bir, tramvay
12 dakikada bir ve minibüs 9 dakikada bir
gelmektedir. Üçü birlikte durağa 15.00’te geldiğine
göre, en erken saat kaçta yine üçü birlikte durakta
karşılaşırlar?
A)16.14
C) 1944
15. Bir durakta 20 dakikada bir dolmuş, 30
dakikada bir otobüs geçmektedir. Dolmuş ve
otobüs aynı anda duraktan çıktıktan sonra 250
dakika içinde kaç kez aynı anda duraktan geçerler?
A) 4
A) 22
B) 1296
16. EBOB(25,A)=5 ve EKOK(25,A)=75 ise A
kaçtır?
A) 15
B) 20
C) 25
D)17.24
www.aksiyom.com
D) 30
Download