sorular - video.eba.gov.tr

advertisement
ADI- SOYADI:……………………………
SINIF:………… NO:…….
DERS: Matematik
……/……../201…..
2015-2016
NİYAZUSTA İ.O. 1.DÖN-3.YAZILI
puan:……………
SORULAR
1) 7863A sayısı rakamları farklı beş basamaklı
tek doğal sayıdır. Buna göre,A rakamı yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
A) 18
B) 23
C) 15
7) Aşağıdaki üçgende A açısı kaç derecedir?
A
?
D) 25
140°
60°
B
2) 15+ B > 40 İfadesindeki B yerine gelebilecek
en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 25
3)
B) 26
C) 27
D) 28
A) 60°
2 1
7
+
☼
3 3
Yukarıdaki çarpma işlemine göre C = ?
B) 3
C) 4
B) 78
5)
C) 81
D) 90
A
120˚
B
3
3
7
☺
⃝ ⃝ ⃝ ⃝
+ 2 4 1 2
7 2 6 0
9) Aşağıdaki çıkarma işleminde verilmeyen
rakamları bulunuz.
⃝ ⃝ ⃝ ⃝
─ 1 2 5 0
4 1 0 2
5 0 0 1
─ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
0 3 7 8
B) 60
C) 70
10) Aşağıdaki çarpma işleminde verilmeyen
rakamları bulunuz.
D) 80
6) "43732" sayısındaki 3 rakamının basamak
değeri toplamı kaçtır?
A) 1003
C) 3030
0
∆
8
9
130˚
C
Yukarıdaki üçgenin A açısı kaç derecedir?
A) 50
D) 100°
D) 5
4) En küçüğü 20 olan ardışık beş doğal sayının
toplamı kaçtır?
A) 76
C) 80°
8) Aşağıdaki toplama işleminde verilmeyen
rakamları bulunuz.
CC
+ C
176
A) 2
B) 70°
C
B) 1030
D) 6
+
9
x
2
2 7
⃝ ⃝ ⃝
2 ⃝ ⃝
2
⃝
6
+
6
⃝
x
3
1 ⃝
2 2 5
2 4 ⃝
5
2
⃝
⃝
11) Aşağıda her açı çeşidine bir örnek çiziniz.
(Köşesi ve bir kolu verilmiştir. Diğer kolunu siz çiziniz.)
16) 1, 2, 4, 8,16, 32, , 128,……...örüntüsünde
.……yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 20
A
B
DİK AÇI
B) 11
C) 15
D) 32
C
DAR AÇI
17)
GENİŞ AÇI
502 184
12) Aşağıdaki şekillerden kaç tanesinin köşegeni
vardır?
Yukarıdaki doğal sayısında 2 rakamı hangi
bölüktedir?
A) Birler bölüğü
B) Onlar bölüğü
C) Binler bölüğü
D) On binler bölüğü
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
13) Annesi,Bora'ya pantolon,ayakkabı ve gömlek
aldı.Satıcıya 450 lira ödedi.Pantolon100 lira,ayakkabının fiyatı pantolonun fiyatından 100 lira fazla
olduğuna göre gömlek kaç lira' dır ?
A) 50
B) 100
14)
A
B
C
D
C) 150
D) 200
18) Aşağıdaki altı basamaklı doğal sayılar hangi
seçenekte yanlış sıralanmıştır?
A) 150 500 > 150 000 > 145 500
B) 190 090 > 190 009 > 190 000
C) 560 000 > 506 000 > 500 000
D) 100 100 > 101 100 > 100 010
19) Aşağıdaki sayı örüntüsünde 4.adımda kaç
üçgen çizilmelidir?
……..
Yukarıdaki kareyi,aşağıdakilerden hangisi ile
adlandıramayız?
1.adım
A) ABCD B) ACDB C) ADCB
A) 12 üçgen
C)14 üçgen
D) DCAB
15) Aşağıdaki F açısı ile N açısının ölçüleri toplamı doğru açıdır.Buna göre N açısının ölçüsü
kaç derecedir?
110
F
A) 70˚
˚
2.adım
3.adım
4.adım
B) 13 üçgen
D) 16 üçgen
20) Aşağıdaki şekillerden hangisi birbirine göre
simetrik değildir?
A)
B)
C)
D)
N
B) 80˚
Her soru:5 puan
C) 90˚
D) 100˚
yerlikaya
başarılardilerim
Download