Ders Kodu

advertisement
Ders Kodu
Ders Adı
Dersin Verildiği Yarıyıl
Öğretim Dili
Öğretim Eleman(lar)ı
Önkoşul
Eşkoşul
Kredi Değeri
ECTS Değeri
Öğretim Süresi
Öğrencinin Toplam Çalışma
Saati
Amaç
Ders Planı
IK 101
İktisada Giriş
Birinci Yarıyıl
Türkçe
Öğr. Gör. Şükran Gölbaşı
Yok
Yok
3
3
14 Hafta
113 saat: Sınıfta geçirilen süre ve derse toplam çalışma süresidir

İktisat bilimine ait temel kavramların açıklanması, ilgili
grafiklerin oluşturulması ve yorumlanması ile analiz
yeteneğinin güçlendirilmesi, temel bilgilerin verilmesi



İktisadın Konusu, İktisat Biliminin Doğuşu ve Gelişimi
İktisat Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi, İktisat Biliminde
Yasalar ve Özellikleri
Kıtlık Kavramı ve Ulusal Ekonominin Ana Sorunları,
Alternatif Maliyet Kavramı
Temel Kavramlar: İhtiyaç, Üretim Faktörleri, Üretim, MalHizmet ve Fayda, İşbölümü, Uzmanlaşma, Mübadele,
Bölüşüm, Tüketim
Ekonomik Sistemler
Talep; Tanım, Talep Kanunu, Talep Fonksiyonu, Talep
Esnekliği
Arz; Tanımı, Arz Kanunu, Arz Fonksiyonu, Arz Esnekliği
Piyasa Kavramı, Piyasa Çeşitleri,Tam Rekabet Piyasasında
Denge Fiyatının Oluşumu
Arz ve Talep Değişmelerinin Piyasa Fiyatına Etkisi

Örümcek Ağı Teoremi,King Kanunu

Tüketici Teorisi; Fayda, Eş Marjinal Fayda İlkesi ve Tüketici
Dengesi, Kayıtsızlık Analizi ve Tüketici Dengesi
Milli Gelir; Milli Gelirle İlgili Kavramlar, Milli Gelir
Hesaplama Yöntemleri
İstihdam, İşsizlik Tanımları ve Türleri








Amaçlanan Sonuç
 Enflasyon, Deflasyon, Stagflasyon, Devalüasyon Kavramları
İktisatın ana kurallarını benimsetilmesi, özellikle ilerleyen
dönemlerdeki dersler için sağlam bir temel oluşturulması
Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri
Ödevler
Ders anlatımı
Ödev verilmemektedir.
Sınavlar
Değerlendirme
Temel Okuma Listesi
Tarih : 26.01.2010
Klasik Sınav
Ara Sınav
% [30]
Son Sınav
% [70]
Özgüven, Ali. İktisda Giriş
Dinler, Zeynel. İktisada Giriş
Download