Ders Bilgi Formu (Türkçe)

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
İktisada Giriş
Kredi
3
Bölüm/Program/ABD
İşletme
Ders Kodu Ders Düzeyi
İKT 1801
Lisans
Yıl-Dönem
2014-2015/Güz
Saatler/Kredi
*Öğretim Elemanları:
Doç. Dr. Harun UÇAK ([email protected])
Seçmeli/Zorunlu
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, tartışma.
Ders Amaçları: Bu ders bir sosyal bilim ve akademik disiplin olarak ekonominin rolünü ve öneminin anlamak,
ekonomik kavramları tanımak ve geliştirmek; öğrenilen bu kavramları gerçek dünyayla bağdaştırmak ve de
çağdaş dünyayı şekillendiren ekonomik güçlerin öneminin değerlendirmesini sağlayacaktır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Giriş, Piyasa Ekonomisi, Arz ve Talep, Fiyat ve Miktar
II. Hafta
Esneklikler, Piyasa Etkinliği ve Eşitlik, Kamu Sektörü ve Dışsallıklar
III. Hafta
Tüketici Teorisi
IV. Hafta
Üretici ve Maliyet Teorisi
V. Hafta
Tam Rekabet
VI. Hafta
Diğer Piyasa Yapıları: Monopol, Monopolcü Rekabet ve Oligopol
VII. Hafta
Makroekonomiye Giriş, Ulusal Çıktının ve Ulusal Gelirin Ölçülmesi
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Makroekonomik Problemler: İşsizlik ve Enflasyon; Toplam Harcama ve Denge Çıktı; Kamu
ve Maliye Politikaları
X. Hafta
Para Arzı ve Para Talebi, Denge Faiz Oranı ve Para Politikası
XI. Hafta
Para, Faiz Oranı ve Ulusal Gelir
XII. Hafta
Toplam Talep ve Toplam Arz ve Enflasyon: İşsizlik ve Enflasyon
XIII. Hafta
Döviz Kuru Politikaları
XIV. Hafta
Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Mikro ve makro ekonomik problemleri analiz eder.
2. Ekonomik yaklaşımların nasıl daha karmaşık sorunları tanımladığını analiz eder.
3. Ekonomik problemleri kavramsallaştırma yeteneğini ve uygulanan ekonomi politikalarını yorumlar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
E.M. ÜNSAL, İktisada Giriş, 3.Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2011.
Önerilen Kaynaklar:
G. MANKIW, Principle of Economics, South-Western College Pub; 5th edition, 2008.
Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, 16.Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2011.
Ön/Yan Koşulları:
İktisada Giriş
Faaliyetin Süresi (Saat)
Faaliyetler
Teorik Ders
Faaliyetin Sayısı
Öğretim
Elemanı
Öğrenci
Tahmin Edilen
Ortalama İş Yükü
(faaliyet
sayısı*faaliyet süresi)
14
3
3
42
14
1
2
21
1
1
1
4
1
6
1
5
1
1
1
4
1
6
1
5
Sınıf Çalışması
(Uygulamalar vs)
Bireysel veya Grup
Halinde Çalışma
Ödevlerin yapılması ve
yazılı olarak teslimi
Dönem Projesi
Proje Sunumu
Kısa Sınav
Ara Sınav
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
Final Sınavı
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
TOPLAM İŞ YÜKÜ
(Saat)
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25= 75/25=3
75
Download