İÇ KONTROL İÇ KONTROL STANDARTLARI A

advertisement
İÇ KONTROL
İÇ KONTROL STANDARTLARI
A-Kontrol Ortamı Stantları
Yayın Tarihi
Standart -1
Revizyon Tarihi
Etik Değerler ve Dürüstlük
Revizyon No
Sayfa No
ETİK İLKELER
























29.09.2014
1
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci taşımak,
Halka hizmet bilinci ile hareket etmek, İnsana ve insan haklarına saygılı olmak,
Hizmet standartlarına uymak, amaç ve misyona bağlı kalmak,
Güvenilir olmak, nezaketli ve saygılı davranmak,
Dürüst ve tarafsız olmak, adaletli ve eşit davranmak,
Sabırlı, anlayışlı, duyarlı ve hoşgörülü olmak,
Usulsüzlükleri yetkili makamlara bildirmek,
Çıkar çatışmasından kaçınmak,
Bilgi vermek, şeffaf ve katılımcı olmak, hesap verme sorumluluğu taşımak,
Kurum menfaatlerini savunmak,
Kamu mallarını ve kaynaklarını korumak, savurganlık ve israftan kaçınmak,
Hediye almamak, menfaat sağlamamak,
Ayrımcılık yapmamak, İmtiyazsız kamu hizmeti sunmak,
İşini sahiplenmek, severek ve doğru yapmak,
Yetki ve sorumluluğu yerinde ve doğru kullanmak,
Yaşamı kolaylaştırmaya çalışmak, hizmet kalitesini yükseltmek,
Yasadışı işlerden uzak durmak,
Gizli bilgileri açıklamaktan kaçınmak,
Mal bildiriminde bulunmak,
Gerçek dışı beyanlardan kaçınmak,
Verdiği sözü tutmak, ahde vefa duygusuna sahip olmak,
Şikâyet ve önerileri dinlemek, karşısındakilere değer vermek,
Mesleki ve bilimsel sorumluluk taşımak,
Kendini geliştirmek için gayret sarf etmek, cesaretli olmak.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Ali Rıza KÖROĞLU
MYO Sekreteri
Doç. Dr. Hamdullah ÇUVALCI
MYO Müdürü
KAYNAK: BAŞBAKANLIK KAMU GÖREVLİLERİ ETİK REHBERİ
Download