fen ve teknoloji - Zeka Küpü Yayınları

advertisement
FEN VE
TEKNOLOJİ
1. Özellik
Sperm
hücresi
Yumurta
hücresi
+
–
+
–
+
+
(+ : Özellik var
4. Mustafa, iki farklı maddenin renksiz sulu çözeltilerini karıştırıyor ve değişiklikleri gözlemliyor.
– : Özellik yok)
 → stoplazma azdır.
Sperim hücresi (+)
Renksiz
I. çözelti
Yumurta hücresi (-)
 → neslin devamını sağlar.
Sperim ve yumurta hücresi (+)
 → hareketlidir.
Sperim hücresi (+)
Yumurta hücresi (-)
 → Sadece yumurtaya ait bir özellik olmalıydı.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Sarı renk

İki çözelti karıştırılınca renk değişimi oluyorsa tepkime gerçekleştiği söylenebilir.

Kimyasal tepkimeye giren I. ve II. çözeltilerin
özellikleri değişmiştir.

Yeni bir madde oluşmuştur.
Ancak;
Kimyasal tepkimede yeni atomlar oluşmaz.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları Ò
Sperim ve yumurta hücresi (+)
Renksiz
II. çözelti
 → üreme ana hücrelerinde bulunur.
20’Lİ TEOG
SINAVI
ÇÖZÜMLERİ
DENEME 20
2. Eğik düzlemde kuvvet kazancı artırma için yükseklik azaltılıp, uzunluk arttırılmalıdır. Böylece
eğim azaltılmış olur.
Ceyda doğru cevap vermiştir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
3.
?
?
?
I
II
III
II. kaptaki çözelti kırmızı turnusal kağıdını maviye çevirmişse bazdır.
II. kaptaki çözeltinin baz olduğu biliniyorsa, diğer iki kaptan biri asit olmalıdır. O yüzden ikisinden birine mavi turnusal kağıdı batırılmalıdır.
Eğer mavi turnusal kağıdının rengi kırmızıya
dönerse çözelti asit, diğeri tuzdur.
5.
Mavi turnusal kağıdının rengi değişmez ise çözelti tuz çözeltisidir, diğeri de asittir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

X’in son yörüngesinde 1 elektronu olup doğada gaz halinde bulunuyorsa X, hidrojen
(H) elementidir.
 Y’nin son yörüngesinde 2e- olup kararlı ise Y,
helyum (He) elementidir.

Z’nin 3 yörüngesi olup elektriği iyi iletiyorsa Z
metaldir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
2. DÖNEM
TEOG
DENEME 20
Fen ve Teknoloji
6. 100 gr suyun sıcaklığının 30°C’den 40°C’ye
çıkması için verilmesi gereken ısı miktarı;
9. Aşağıda n1 ortamından n2 ortamına gelen S ışık
ışınının sınır açısı 40º olarak gösterilmiştir.
Q = 100 . 1 . (40 - 30)
Q = 1000 cal
N
n2
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
n1
40°
S
S ışık ışınının n1 ortamından n2 ortamına geçebilmesi için S ışını n2 ortamına 40° (sınır
açısı)’dan daha küçük bir açıyla gelmesi gerekir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Y sıvısı
30ºC
X ve Y sıvılarının sıcaklığı aynı olmalıdır. Bu
nedenle öğrenci Y sıvısının sıcaklığı 20°C yapılmalıdır.
Güneş
Işığı
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Otçul canlı türleri sadece bitkilerle beslenir.
ve
canlı türleri sadece otçul olan
canlı
türü ile beslenmektedir.
A)
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
B)
,
,
C)
,
D)
11. Fotesentez
hızı
Fotesentez
hızı
Işık
şiddeti
8. Mercek
A
Merceğe parelel gelen ışın demeti geçtinten
sonra A noktasında toplanmıştır.
Mercek ince kenarlı olup A merceğini odak noktasıdır.
,
Sarı
Yeşil
Mavi
Mor
X sıvısı
20ºC
Zeka Küpü Yayınları Ò
10.
Kırmızı
Turuncu
7. “Sesin hızı ortamın cinsine bağlı mıdır?” sorusuna cevap arayan bir öğrenci aynı sıcaklığa
sahip farklı ortamlardan oluşan ortamlar hazırlamalıdır.
Işık
şiddeti
Grafikler incelendiğinde ışık şiddeti belli bir değere kadar arttığında fotosentez hızının da arttığı
görülür.
Fotosentez hızı ışığın dalga boyu ile de değişir.
Yeşil ışıkta fotosentez hızı en az, kırmızı ve mor
ışıkta fotosentez hızı en fazladır.
Bu durumda bitkinin en az besin üretmesi yani fotosentez hızının yavaş olması için bitki şiddeti az
olan yeşil ışıklı ortama konulmalıdır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
A)
Yeşil
ışık
B)
Mor
ışık
2. DÖNEM
TEOG
DENEME 20
Fen ve Teknoloji
12.
25 °C
1. kap
Besin yok
0 °C
25 °C
14. Nihat kovaya elini soktuğunda elinin üşüdüğü-
0 °C
nü hissetmişse;
2. kap
3. kap
4. kap
Besin var Besin var Besin yok

Nihat’ın elinden suya ısı akışı olmuştur. (II.
öncül doğrudur.)
Sadece 3. kapta mayalanma olduğuna göre
maya bakterileri 25°C sıcaklıkta ve besin olan ortamda çoğalabilmişlerdir.

Nihat’ın elinin sıcaklığı suyun ilk sıcaklığından fazladır. (I. öncül yanlıştır.)
Bundan dolayı bakterilerin çoğalabilmesi için besin bulunan uygun sıcaklıkta bir ortam yeterlidir.

Suyun sıcaklığı artmıştır, çünkü su dışarıdan
ısı almıştır. (III. öncül doğrudur.)
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları Ò
15.
Hava
Serbest Azotlar
%78
80 gram
su
50 gram
su
13. Bitkiler, proteinli besinleri ve DNA gibi organik
bileşikleri sentezleyebilmek için azot almak
zorundadır. Yeşil bitkiler atmosferde %78 oranında bulunan azotu doğrudan kullanamayıp
topraktan azot tuzları şeklinde alırlar.
100 gram
su
I
II
Q=m.c.
T formülünden
III
I
→ 400 = 100 . 1 . T
T = 4°
II →QII = 80 . 1 . 4
QII = 320 cal
III →QIII = 50 . 1 . 4
QIII = 200 cal
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Serbest Azotlar
I
Azot Tuzları
II
Havadaki serbest azotu toprağa bağlayan canlılar azot bağlayıcı bakteriler olup bitki köklerinde yaşarlar.
Azot ayrıştırıcılar ise ölü canlılardaki proteinleri
ayrıştırarak azot tuzlarına dönüştürürler.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
16. I. Na + F → NaF (Bağ oluşur)
II. NaCI → Na + CI (Bağ kırılımı)
III. AgNO3 + NaCI → AgCI + NaNO3
(Bağ oluşumu ve bağ kırılımı)
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
2. DÖNEM
TEOG
DENEME 20
Fen ve Teknoloji
Isı
miktarı (j)
17.
X
432
Y
256
128
216
2 4
19. Isı
miktarı (j)
2 4 y miktarı
(gram)
x miktarı
(gram)
Q = M . Lb
X için
Y için
216 = 2 . Lb
Lb = 108 j/g
Lb = 128 j/g
Lb = 64 j/g

X ve Y farklı maddelerdir.

X’in buharlaşma ısısı Y’nın buharlaşma ısısından fazladır.

Y’nin buharlaşması için gerekli olan ısı, X’in
buharlaşması için gerekli olan ısıdan daha
azdır.

X’in yoğunlaşma ısısı Y’nin yoğunlaşma ısısından fazladır.
K
L
– +
– +
– +
– –
– –
– –
M
+ –
+ –
+ –
Başlangıçta nötr olan K, L ve M cisimlerinin bir
işlem sonrası son yük durumları şekilde verilmiştir.
Şekilde K ve M’nin halen nötr olup L küresinden
dolayı yük dengelerinin bozulduğu görülmüştür.
L nötr küresi negatif (-) yüklenmiştir. Bu durumda L nötr küresine negatif (-) yüklü bir cisim dokundurulmuştur.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları Ò
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
18. Eşit kütleli X, Y ve Z sıvılarının öz ısıları aşağıda verilmiştir.
100 g X
100 g Y
100 g Z
20.
–
X
CX = 1, 2
CY = 2, 4
CZ = 4, 5
J / g °C
J / g °C
J / g °C
Özısısı küçük olan X maddesinin son sıcaklığı
en
özısısı
maddesinin
Sıcaklık
°C büyük olan
°C son
A) fazla,
B) ZSıcaklık
sıcaklığı en az olmalıdır. Buna göre;
Sıcaklık °C
x
y
z
x
C) Sıcaklık °C olur.
x y z
y
x
y
z
I
z
II
yalıtkan zemin
III
Y, pozitif (+) yüklü küreyi çektiğine göre Y cismi
negatif (-) tir.
Z, pozitif (+) yüklü küreyi ittiğine göre Z cismi
pozitif (+) tir.
y
+
Z
X, negatif (-) yüklü küreyi ittiğine göre X cismi
negatif (-)’tir.
D) Sıcaklık °C
x
+
z
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Y
X
Y
Z
-
–
+
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Download