f Soru Bankas nternet

advertisement
KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Kaza / Kader Test - 1
Ecel Ömür
11. Evrendeki mükemmel işleyişin ve düzenin se-
12. Dünya hayatının sonunun gelmesi herşeyin bir
bebi Allah'ın her şeyi belli bir ölçüye göre planlı,
programlı yaratmasıdır. Bu yüzden soruda verilen boşluğa getirilmesi gereken uygun seçenek
B seçeneğidir.
ömrü ve ecelinin yani sonunun gelmesiyle ilgilidir. Bu sebeple dünyanın ömrünün tamamlanması ecel kavramıyla ilişkilidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Allaha Güvenmek ve Tevekkül - 5
11. "Eşeğini sağlam kazığa bağla." sözüyle anlatılKaza / Kader Test - 2
12. Oturduğumuz binalarda insanları rahatsız etmemek ve insani ilişkilerde adaletli olmak toplumsal yasalara örnektir.
İnsan İradesi / Kader - 3
12. Verilen boşluklara gelmesi gereken uygun kelimeler özgür / sorumlu'dur.
Çünkü yüce Allah insanları seçimlerinde özgür
bırakmış ancak onları yaptıkları davranışlardan
sorumlu tutmuştur.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Emek ve Rızık / 4
11. İslam dini insanların çalışıp çabalayarak kendi
rızkını kazanmasını emreder. Yüce Allah da boş
duranı geçimini başkalarının sırtından sağlamaya çalışanı sevmez ve İslam dini bu davranışı
hoş görmez.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soru Bankası Çözümler
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
mak istenen yapılan işlerin tedbir alınarak yapılmasına özen göstermenin önemli olduğudur.
"Armut piş ağzıma düş." sözü ise herşeyi kolay
yoldan elde etmek istemek anlamına gelir.
"Ayağını yorganına göre uzat" sözü ise kişinin
gücünün yeteceği şeyleri yapmaya kalkışmasıdır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı - 6
10. Verilen ayetlerden her ikisinde de insanın sahip
olduklarını başkalarıyla paylaşmasına verilen
önem vurgulanmış ve müslümanların en önemli
özelliklerinden birinin de paylaşma ve yardımlaşmaya verdikleri önem olduğu söylenmiştir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak - 7
10. Ayette Allah yolunda harcanan malların eksilmediği aksine her başağından yüz tane başak
veren bir ekin tanesi gibi çoğaldığı vurgulanmıştır.
Buradan çıkarılacak sonuç ise zekat vermenin
malın çoğalması ve bereketlenmesini sağladığıdır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
1
KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Zekat
9. Verilen ayette malını gösteriş yapmak için har-
Sadaka
10. Verilen metinde fitrenin Ramazan ayına özgü
bir ibadet olduğu, fitre vermek için zengin olmak
gerekmediği sonuçları çıkarılmaktadır.
Dolayısıyla yalnızca zekat vermek için zengin
olmak gerekmediği sonucuna ulaşılabilir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soru Bankası Çözümler
Zeka Küpü Yayınları 
cayan, yaptığı yardımı insanların başına kakan
ve yardım ettiği kişileri inciten insanların yardımlarının boşa gideceği, yapılan bu tür işlerden bir
hayır kazanılamayacağı vurgulanmıştır.
Buradan çıkarılacak sonuç ise zekat verilen kişiye onu incitmeden gururunu kırmadan yardım
etmenin gerekliliğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
2
Download