20`li FEN TEOG DENEME ÇÖZÜMLER.indd

advertisement
FEN VE
TEKNOLOJİ
1.
Durumu en iyi anlatan seçenek III tür.
6.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
20’Lİ TEOG
SINAVI
ÇÖZÜMLERİ
DENEME 16
IV. nolu aralıkta fotosentez gerçekleşmediği için
bitkinin O2 miktarına etkisi gözlenemez.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
2.
Dişi bireyin renk körü olması için her iki X kror r
mozomununda r genini taşıması gerekir. (X X ).
Dolayısıyla babadan gelen X kromozumunda
r
da X olmalıdır.
7.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Az miktarda ATP üretildiğine göre oksijensiz
solunumdur. Hamurun mayalanması ve turşu
yapılmasında O2 siz solunumdan yararlanılmış
olabilir.
3.
O2 miktarları azalan değişmeyen ve artan şeklindedir. 1. nolu ortam karanlık olup O2 açığa
çıkmadığı için azalıyor olabilir, kesinlik yok.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
8.
30 cm uzaklık değiştirlip kalan büyüklükler sabit
tutulmalıdır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
4.
K daki su yüksekliği M dekinden fazla olduğundan PK > PM > dir.
L ve M deki sıvı seviyeleri eşit olduğundan yoğun olan suyun basıncı fazladır. PM > PL dir.
9.
Kalınlıkları aynı uzunlukları farklı iki tel seçilmelidir. I - II ya da III - IV olabilir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
5.
Reaksiyon sonucunda kütle ve atom sayısı korunmuştur. Yeni madde oluşur ancak yeni atomlar oluşmaz.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
10. Genlik sesin şiddeti, enerjisi ile ilgili bir büyüklüktür. I ve IV ün genlikleri eşittir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
2. DÖNEM
TEOG
DENEME 16
Fen ve Teknoloji
11. Asitler mavi  kırmızı
bazlar kırmızı  mavi dönüştürür.
16. Aynı sudan eklendiğine göre sıcaklık değişmez,
ancak kütle arttığı için toplam hareket enerjisi
ve yayacağı ısı artar.
Tablodan,
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
1. çözelti  asit
2. çözelti  baz
3. çözelti  tuz
dur.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
17. K termometresi daha yüksek değer gösterdiğinden daha sıcaktır. Yani ortalama tanecik hareket enerjisi daha fazladır. Kütleleri eşit olduğundan toplam enerjileri farklıdır.
12. Asitler metallerle reaksiyona girer. X çözeltisi asidik özellik gösteriyor. Asitlerin pH değeri
(0–7) arasıdır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
13. Ca3(SO4)2 = 3Ca + 2S + 8O
3 tür atomlu, 3 katyon - 2 anyonlu, toplam 13
atomdan oluşmuştur. Çok atomlu iyon sadece
SO4’tür.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
18. Buzun erimesi için, suyun sıcaklığı buzunkinden fazla olmalıdır. Ayrıca buz 0°C de olursa,
aldığı ısıyla hemen erimeye başlayacaktır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
14. Suyun sıcaklığı arttığına göre, başlangıçta demir daha sıcaktır. Demirden suya ısı aktarımı
olmuştur.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
15. Öz ısısı büyük olanınki daha uzun sürede
soğur.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
19. Şema, üretici ile tüketici arasındaki birlikte yaşamı göstermektedir. Tüketiciler H2O ve CO2
ürettikleri için miktar artar.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
20. Orman yangıları sera etkisi yaratabilir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Download