FEN BL - Zeka Küpü Yayınları

advertisement
14’LÜ TEOG
SINAVI
ÇÖZÜMLERİ
DENEME 8
FEN BİLİMLERİ
1.
6.
Fosfat
Şeker
K
Timin
Şekle bakarak nükleotidin ismini organik baza
göre aldığını söyleyebiliriz.
L
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
2.
A  K'de kromozom sayısı sabit kalır. (Yanlış)
(K'de kromozom sayısı yarıya iner, L'de sabit
kalır.)
Tek yumurta ikizlerinin DNA'ları bire bir aynı olduğu halde, parmak izleri amniyon zarına elleriyle
uyguladıkları basınçtan dolayı farklıdır. Bunun sebebi, parmak izinin anne - babadan genler yoluyla
yavrulara geçmesine rağmen çevrenin etkisiyle
farklılık göstermesidir.
B  L'de homolog kromozomlar arasında parça
(gen) değişimi olur. (Yanlış) (K'de homolog
kromozomlar arasında gen değişimi olur.)
C  Ana canlı ile yavru canlı kalıtsal olarak çeşitlilik gösterir. (Doğru)
3.
15 yaşındaki bir kişinin 70 yaşındaki bir kişiye
oranla kırılan kemiğini daha hızlı onarmasının
nedeni; yaş küçüldükçe hücrelerin mitoz bölünme
hızının artmasıdır.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
D  Başlangıçta hücre n kromozomludur. (Yanlış)
(Başlangıçtaki hücre 2n kromozomlu olup, K
olayı sonucunda kromozom sayısı n olur.)
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
7.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Sıcak bölgelerde yaşayanlar ergenliğe soğuk bölgelerde yaşayanlara göre daha erken girer. Bundan dolayı, aynı cinsiyette olan Ayşe ve Emel'in
ergenliğe girme yaşlarının farklı olması çevresel
şartlardan kaynaklanır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
4.
Hücre bölünmesi sırasında hayvan hücresinin
boğumlanarak sitoplazması ayrılırken, bitki hücresinin sitoplazmasının ara lamel ile ayrılmasının
nedeni bitki hücresinde hücre çeperi (duvarı) bulunmasıdır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
8.
Ergenlik döneminde sadece kızlarda görülen değişimler;
II. Göğüslerin belirginleşmesi
III. Adet kanaması (regl)
yukarıda verilenlerdir.
Ancak;
5.
Bakteri ve bira mayasının üreme olayı mitoz bölünme ile gerçekleşir. Mitoz bölünme her iki canlı
için ortaktır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
I. Sperm üretimi
IV. Sesin kalınlaşması
sadece erkeklerde görülür.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 8
Fen Bilimleri
9.
12.
Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişmesi için
anne düzenli yürüyüş yapmalıdır. B seçeneğinde
"Yürüyüş yapmaktan kaçınmalıdır." ifadesini kullandığı için cevap B seçeneği olmalıdır.
F
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
40 N
Bu sistemde 1 tane hareketli makara vardır. Bundan dolayı uygulanan kuvvet (F) yükün ağırlığının
yarısıdır.
Yani; kuvvetten 2 kat kazanç vardır. Yoldan da 2
kat kayıp olur.
10. Ergenlik dönemine girmemiş bir dişide; yumurta
oluşumu dolayısıyla adet kanaması gerçekleşmez. Yumurta oluşmadığı için döllenme gerçekleşemez ve zigot da oluşamaz.
Yükü 2 metre yukarı çıkarmak için ipi 4 metre çekmek gerekir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
11.
F
Koli
Ali
Soru kökünde verilen şekilde bir tane hareketli
makara olduğundan Ali'nin uyguladığı kuvvet kolinin ağırlığının yarısı kadardır.
Uygulanan kuvveti azaltmak için hareketli makara
sayısını arttırmamız gerekir.
A, B ve D seçeneklerinde verilen düzeneklerde
sadece sabit makara vardır. Bu düzeneklerde
uygulanan kuvvet ilk duruma göre artar ve kolinin
ağırlığına eşit olur.
C seçeneğinde verilen düzenekte 2 tane hareketli
makara bulunur. Uygulanan kuvvet kolinin ağırlığının dörtte biri kadardır ve ilk duruma göre uygulanan kuvvet azalmıştır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
13.
B
2B
B
B
B
2B
4B
A
B
A = 4B
C
B=C
A = 4B = 4C  A > B = C
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 8
Fen Bilimleri
14.
15.
Ali
1
2
Bilal
Su
M
N
Destek
M noktasında bulunan su kabının ağırlığı, N noktasında bulunan su kabının ağırlığının 2 katıdır.
Ali, destek noktasından daha uzak olduğu için;
Ali < Bilal
Bilal
Su
–
Kaplara eşit miktarda su konulursa denge 1
yönünde bozulur. (M noktasındaki kaba N
noktasındaki kaba konulan suyun kütlesinin
yarısı kadar su konulmalıdır.)
–
Kaplar eşit mesafede yaklaştırılırsa denge 2
yönünde bozulur. (M kabı 1 br yaklaştırıldığında denge bozulmaması için N kabı 2 br yaklaştırılmalıdır.)
–
M kabının yerine N, N kabının yerine M kabı
konulursa denge 2 yönünde bozulur. (M kabı
N kabından daha ağırdır. Bu yüzden desteğe
N kabına göre daha yakın olmalıdır.)
–
M kabına içindeki su kadar su eklenirse, N
kabına bu suyun yarısı kadar eklenirse denge
bozulmaz. N kabı desteğe M kabının 2 katı kadar uzakta olduğundan N kabına eklenen su
M kabına eklenen suyun yarısı olmalıdır.
Murat
Murat, destek noktasından Bilal'e göre daha
uzak olduğundan;
İki durumu karşılaştırdığımızda Ali desteğe
Murat'a göre daha yakında olduğundan;
Ali > Murat
Dolayısıyla; Bilal > Ali > Murat
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları 
Murat < Bilal
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
16.
Yük
K
L
M
N
Yükün en fazla kuvvetle dengelenmesi için kuvvetin, yükün desteğe olan uzaklığından daha yakın
bir uzaklıktan uygulanması gerekir. Desteğe en
yakın olan nokta K noktasıdır. K noktasından uygulanan kuvvet en büyük kuvvettir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 8
Fen Bilimleri
17.
19. Bir basit makine;
A
I. Kuvvet kazancı sağlayabilir. (Doğru)
5m
10 m
II. İş kolaylığı sağlar. (Doğru)
III. İşten kazanç sağlar. (Yanlış)
Hüseyin
–
Şahin ve Hüseyin topu aynı yüksekliğe çıkardıkları için eşit iş yapmışlardır. (A seçeneği
doğrudur.)
–
Şahin'in bulunduğu eğik düzlem daha kısa olduğundan yoldan kazanç var iken kuvvetten
kayıp olur. Şahin'in topa uyguladığı kuvvet
Hüseyin'e göre daha fazladır. (B seçeneği
doğrudur.)
–
Hüseyin'in kuvvet kazancı Şahin'e göre daha
fazladır. Çünkü Hüseyin'in bulunduğu eğik
düzlemin uzunluğu Şahin'inkine göre daha
fazladır. Eşit yükseklikte eğik düzlemin uzunluğu arttıkça uygulanan kuvvet azalır, dolayısıyla kuvvet kazancı daha fazla olur. (C seçeneği
doğrudur.)
–
Hüseyin'in yoldan kaybı Şahin'e göre daha
fazladır. (D seçeneği yanlıştır.)
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları 
Şahin
20.
15 N
2m
2. Silindirin yarıçapı azaltılabilir.
Dolayısıyla; C seçeneği doğrudur.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
L
30 N
1 br
18. Çıkrıkta aynı yükü daha küçük kuvvet ile çıkarmak
için;
1. Kuvvet kolunun uzunluğu arttırılabilir.
15 N
1m
N
30
K=
?
F= N
15
30 . 1 = F . 2
F = 15 N
2 br
30 . 1 = GL . 2
GL = 15 N
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Download