20`li nkilap TEOG DENEME ÇÖZÜMLER.indd

advertisement
İNKİLAP TARİHİ
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
1.
6.
M. Kemal’in askeri okullarda eğitim almasının
ona kattığı özellikler arasında iyi bir asker olarak yetişmesi, vatansever bir lider olması vardır.
Ancak, M. Kemal’in gittiği okullarda ne de görev
aldığı cephelerde emperyalist bir düşünce geliştirmemiştir.
20’Lİ TEOG
SINAVI
ÇÖZÜMLERİ
DENEME 14
M. Kemal Atatürk’ün sözündeki yeni şekil ve
mahiyetimiz sözünde değişim, yenileşme ifade
edilmektedir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
7.
2.
Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’nda göstermiş olduğu başarılar sayesinde milli mücadelenin lideri olmuştur.
Kurtuluş Savaşı, Güney Cephesi’nde Fransa ve
Ermenistan ile mücadele edilmiştir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
3.
I. Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Paris
Barış Konferansı’nın toplanma amacı dünya
barışını sağlamaktır. Bu konferansta kaybeden
devletlerle yapılacak olan barış koşullarının konuşulması hedeflenmiştir.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
8.
Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra Türk ordusu taarruz gücüne ulaşmış, ancak bu gücünü
kullanmak için 1 yıl beklemiştir. Bunun temel
sebebi ise Düşmanı yurttan atmak için güç
toplamaktır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
4.
 TBMM ile Ermenistan arasında GÜMRÜ Antlaşması imzalandı
 Kütahya Eskişehir Savaşı sonucunda Mustafa Kemal’e BAŞKOMUTANLIK yetkisi verildi.
 TBMM’nin imzaladığı Ankara Antlaşması ile
HATAY güney sınırı dışında kalmıştır.
9.
İsmet İnönü’nün Lozan Konferansı’na başkan
olarak gönderilmesinin nedenleri arasında I ve
II. İnönü savaşlarındaki başarıları ve Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda göstermiş olduğu
başarı onun bu Konferans’a gitmesinde etkili
olmuştur.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
5.
I. İnönü Savaşı’ndan sonra toplanan Londra
Konferansı’na TBMM’nin heyet gönderme nedenleri arasında I, II ve IV numaralı öncüller
vardır.
10. Lozan Konferansı’nda boğazlar üzerindeki haklarımızı kısıtlayan maddelerine bakıldığında; 
ve  sembolleriyle gösterilen öncüllerdir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
2. DÖNEM
TEOG
DENEME 14
İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük
16. Irkçı görüşü red eder  Milliyetçilik
11. Erzurum Kongresi’nde alınan “Vatanı sömürü
amacı taşımayan her türlü yardım kabul edilebilir” maddesinin Kurtuluş Savaşı sürecinde Rusya
ile yapılan Moskova Antlaşması desteklemektedir.
Sosyal devlet anlayışını destekler  Halkçılık
Akıl ve bilim ön plandadır  Laiklik
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
17. Halk evleri’nin açılmasının en temel sebebi toplumun yapılan inkilapları daha çabuk benimsemesini sağlamaktır. Bu kapsamda soruda
verilen seçeneklere bakıldığında A, B ve D
ifadelerine ulaşılır ancak C seçeneği hatalıdır.
12. M. Kemal’in muhalif partilerin önemi hakkında
yaptığı konuşması okunduğunda. Verilen seçeneklerden A, B ve C seçeneklerine ulaşılır. Ancak D seçeneğindeki yargı için muhalif partilerin
çoğunluğuna gereksinim yoktur.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
13.  Türk Medeni Kanunu
 Borçlar Kanunu
 Türk Ceza Kanunu
Hukuk alanında verilen yukarıdaki inkilaplar
okunduğunda bu inkilapların ortak yorumu Türk
kültür yapısına uygun olarak düzenlenmelidir.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
18. Cumhuriyet ilan edildikten sonra ekonomik alanda devletçilik ilkesine göre hareket edilmiştir.
Şıklardaki B, C, D seçenekleri devletçilik ilkesi
vardır. Ancak A seçeneği ekonomide devletçilik
ilkesine göre hareket edildiğini desteklememektedir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
14. 9 Ağustos 1928’de Harf İnkilabının yapılma
gerekçeleri arasında A, B ve D seçeneklerine
ulaşılır. Ancak C seçeneğine ulaşılamaz.
19. M. Kemal Atatürk’ün vatandaşın derdine çare
bulmak için devleti görevlendirmesini Halkçılık
ilkesi desteklemektedir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
15. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 24
incelendiğinde, Laiklik İlkesi bu maddeyi
desteklemektedir.
20. Verilen şema incelendiğinde, B ve D seçenekleri direk elenecek seçeneklerdir. C seçeneğinde
yazan ifade yanlıştır. Çünkü devleti yönetenler
yönetim biçimini değil. Yönetim biçimi egemenlik hakkını belirlemektedir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Download