FEN BL - Zeka Küpü Yayınları

advertisement
14’LÜ TEOG
SINAVI
ÇÖZÜMLERİ
DENEME 9
1.
FEN BİLİMLERİ
4.
Nükleotid = Fosfat + Şeker + Baz
P
Verilen şekilde bitkinin eşeyli üreme olayı şematize edilmiştir.
Buna göre;
Şeker
Baz
Adenin ve guanin bazı çift halkalı
Timin ve sitozin bazı tek halkalı
–
Polen hücresi bitkinin üreme hücresidir. Mayoz bölünme ile oluşur. (A seçeneği doğrudur.)
–
Zigotun mitoz bölünme geçirerek embriyo olması canlının kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. (B seçeneği yanlıştır.)
–
Eşeyli üremede mayoz bölünme görülür. Böylece genetik çeşitlilik sağlanır. Bundan dolayı,
ana canlı ile yavru canlının genetik yapısı aynı
değildir. (C seçeneği yanlıştır.)
–
Çimlenme olayı mitoz bölünme ile gerçekleşir.
(D seçeneği yanlıştır.)
Adenin karşısına timin nükleotidi gelir ve adenin
ile timin arasında ikili hidrojen bağı oluşur.
A
T
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
G
C
Buna göre, D seçeneğinde verilen model doğrudur.
Zeka Küpü Yayınları 
Guanin karşısına sitozin nükleotidi gelir ve guanin
ile sitozin arasına üçlü hidrojen bağı oluşur.
5.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
2.
Kimliğin DNA analizleri sonucu belirlenmesinin
nedeni her canlının nükleotid dizilişlerinin farklı olmasıdır.
1
Anafaz
(Kromozomların kardeş parçaları kutuplara çekilir.)
2
Telofaz
(Çekirdek ve sitoplazma bölünür. İki
yeni hücre oluşur.)
3
Profaz
(Kromozomlar belirgin hale gelir. Çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur.
İğ iplikleri oluşur.)
4
Metafaz
(Kromozomlar tek
sıra halinde hücrenin ortasına dizilir.)
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
3.
Oğuzhan'ın kırılan ayak bileğinin bir ay içinde yenilecek eski haline gelmesi kemiğin onarılarak yenilenmesidir.
Bu olay mitoz bölünme ile gerçekleşir ve böylece
onarılan kemiğin genetik yapısı aynı kalır.
Kemiğin onarılması bir üreme olayı değildir. (C seçeneği yanlıştır.)
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 9
Fen Bilimleri
6.
Verilen tabloya göre;
–
10. A)
B)
Eriğin üreme hücrei ile çekirgenin vücut hücresi aynı sayıda kromozoma sahiptir. (A seçeneği doğrudur.)
Kuvvet
Kuvvet
Eriğin üreme hücresi  n = 24
Yük
Yük
Çekirgenin vücut hücresi  2n = 24
–
Kedinin mitoz geçiren kemik hücresinin kromozom sayısı 38'dir. (B seçeneği doğrudur.)
–
Güvercinin üreme ana hücresi 16'dır. Üreme
hücresi 8'dir. (C seçeneği yanlıştır.)
–
(Sadece kuvvet
yönünü değiştirir.
Kuvvetten kazanç
yoktur.)
(Kuvvet yönü değişmez fakat kuvvetten 2 kat kazanç vardır.)
C)
D)
Patatesin vücut hücresinin kromozom sayısı
48'dir. (D seçeneği doğrudur.)
Kuvvet
Kuvvet
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Yük
7.
I. Zigotun oluştuğu yer  Yumurta kanalı
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
8.
Sıcak bölgelerde yaşayan kız çocukları, soğuk
bölgelerde yaşayan kız çocuklarına göre daha erken yaşta ergenliğe giriyor.
Zeka Küpü Yayınları 
I. Yumurta
kanalı
(Hem kuvvetin yönünü değiştirir hem
de kuvvetten kazanç
vardır.)
(Hem kuvvetin yönünü değiştirmez
hem de kuvvetten
kazanç yoktur.)
II. Embriyonun geliştiği ve tutunduğu yer  Döl
yatağı
II. Döl yatağı
Yük
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
11.
F
l
h
F1
F1 = F
P
Bu durumun sonucunda, çevresel şartların ergenliğe girme yaşına etki ettiğini söyleyebiliriz.
F
2
F
2
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
F
l
h
F2
F
2
F2 =
F
2
F3 =
F
2
P
9.
Plasenta ile;
–
Anneden embriyoya doğru oksijen ve besin
taşınır. (A doğrudur.)
–
Embriyodaki besin atıkları anneye taşınır. (B
doğrudur.)
–
–
F F3
F
2
2
F
l
h
P
Embriyodan anneye karbondioksit taşınır.
Anneden embriyoya karbındioksit taşınmaz.
Karbondioksit solunum atık maddesidir. (C
yanlıştır.)
Bütün eğik düzlemler özdeş olduğundan her üç
sistemde bulunan özdeş yükler aynı kuvvet ile çekilir.
Anneden embriyoya su taşınır. (D doğrudur.)
F1 > F2 = F3
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 9
Fen Bilimleri
12.
15.
Kuvvet
Yük
6N
6N
6N
6N
12 N
Yük
kolu
6N
Kuvvet
12 N
Kuvvet
kolu
Yükün kaldırılmasını zorlaştırmak için kuvvetin
büyüklüğünü arttırmamız gerekir. Bunun için, yük
kolunu arttırıp, kuvvet kolunu azaltmak gerekir.
Dolayısıyla, destek kuvvete yaklaştırılmalıdır.
Yük
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
13.
Destek
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
1. Kuvvet
2. Destek
noktası
3. Yük
Kağıt
1
2
3
Kuvvet
Destek noktası
Yük
14.
Kuvvet
20 N
Kuvvet
kolu
(2 br)
Yük
kolu
(1 br)
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Kuvvet kolunun kuvvet kazancına etkisini incelemek isteyen öğrenci;
–
Yükün ağırlığını değiştirmemelidir.
–
Yükün destek noktasına olan uzaklığını değiştirmemelidir.
–
Kuvvetin destek noktasına olan uzaklığını değiştirmelidir.
Buna göre, B ve C seçeneklerinde verilen kaldıraç
sisteminde yükün ağırlığı değiştirilmiştir. Bu yüzden B ve C'deki sistemlerle amaca ulaşılamaz.
A seçeneğindeki sistemde kuvvet kolu sabit tutulup yük kolu arttırılmıştır. Halbuki, amaca ulaşabilmek için yük kolunu sabit tutup kuvvet kolunu değiştirmemiz gerekiyordu. A seçeneğindeki sistem
ile de amaca ulaşılamaz.
16. Amaç: Uygulanan kuvvetin eğik düzlemin eğimi
ile ilişkisini bulmak
Bunun için incelenecek iki sitemde;
–
Yüklerin ağırlığın eşit olmalı
–
Eğik düzlemin zeminle yaptığı açı farklı olmalı
D seçeneğindeki sistemde yük kolu sabit tutulup
kuvvet kolunun uzunluğu 1 birim arttırılmıştır. D
seçeneğindeki sistem ile amaca ulaşılır.
Bu iki şartı sağlayan iki kaldıraç 3. ve 4. öncüllerde
verilmiştir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 9
Fen Bilimleri
19. Vidanın zeminde ilerleme miktarı (h)
17.
R
r
R = 5 cm
Vidanın zeminde attığı tur sayısı (n)
r = 1 cm
Vidanın adım sayısı (a)
h=n.a
Kuvvet
F=?
20 N
Not: İki silindirin çakışık olduğu merkezi, destek
noktası olarak alırsak kaldıraç sistemi oluşur.
–
Bütün vidalar eşit tur attığı için "n" ler aynı olacak.
–
R = 5 cm
r = 1 cm
Vidanın zeminde ilerleme miktarı (h), vida adımı (a) ile doğru orantılıdır. Vida adımı büyük
olanın ilerleme miktarı da büyük olacaktır.
Kuvvet kolu
Yük kolu
D seçeneğinde verilen vidanın adımı en büyüktür.
Dolayısıyla ilerleme miktarı da büyük olur.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
20 N
F . 5 = 20 . 1
F=4N
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
18.
K
2
tur
Z
a
2r
4r
20.
Makara
b
nZ . rZ = nK . rK
k
Yü
Dişli
2 . 2r = nK . 4r
nK = 1 tur  Z ve K zıt yönlerde döneceğinden K
dişlisi a yönünde döner.
Tur Sayısı
Yön
1 tur
a
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Kuvvet
4
1
Eğik düzlem
Kaldıraç
3
2
Şekilde verilen bileşik makinede 4 çeşit basit makine vardır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Download