FEN BL - Zeka Küpü Yayınları

advertisement
14’LÜ TEOG
SINAVI
ÇÖZÜMLERİ
DENEME 11
FEN BİLİMLERİ
5.
1.
–
Bu tek zincirde 4 nükleotid vardır. (Doğru)
–
, fosfat molekülünü temsil eder. (Doğru)
–
Bu tek zincirde 8 tane organik baz vardır.
(Yanlış) (4 tane organik baz vardır.)
–
, deoksiriboz şeker molekülünü temsil eder.
(Doğru)
"Farklı türlerin kromozom sayıları da farklıdır." görüşünün yanlış olduğunu göstermek için tabloda
verilen canlılardan birinin kromozom sayısına sahip olan farklı türden bir canlı göstermek yeterlidir.
C seçeneğindeki 16 kromozomlu soğan bitkisi
tablodaki güvercin ile aynı sayıda kromozoma sahip olup farklı bir türdür.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
6.
Çileğin sürünücü gövdesi ile üremesi vejetatif üremedir. Tomurcuklanarak üreme değildir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Kardeş olan Rana ile Fırat'ın birbirine benzemesinin sebebi; çocukların kalıtsal bilgilerini anne
ve babalarından aldıklarından dolayı iki kardeşin
daha fazla ortak özelliklerinin bulunmasıdır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
3.
İrem annesine benzemekle beraber birebir anne
ve babasının kopyası değildir. Çünkü mayoz bölünme ile parça (gen) değişimi olmuştur.
7.
Zeka Küpü Yayınları 
2.
Mustafa, döllenmenin nerede gerçekleştiğini ve
cinsiyetin hangi kromozomlar tarafından belirlendiğini bilmiyor.
Döllenmenin yumurtalıkta gerçekleştiğini söylemiş fakat döllenme yumurta kanalında olur.
Babasının sperminin X kromozomu taşıdığını söylemiş fakat yavru canlının erkek olması için babadan Y kromozomu gelmelidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
4.
Mayoz bölünmeye ait verilen şekle göre;
–
–
8.
III. Dikkat dağınıklığı artar.
Yavru hücreler ana hücre ile genetik olarak
aynıdır. (Yanlış) (Mayoz I'de kromozomlar arasında parça (gen) değişimi olduğundan genetik çeşitlilik görülür.)
Bedensel değişimler:
I. Deride yağlanma artar.
II. Vücut organları gelişir.
Mayoz II'de parça (gen) değişimi olur. (Yanlış)
(Mayoz I'de olur.)
–
Yavru hücreler genetik olarak birbirinden farklıdır. (Doğru)
–
Mayoz II'de kromozom sayısı yarıya iner.
(Yanlış) (Mayoz I'de koromozom sayısı yarıya
iner.)
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Ruhsal değişimler:
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
9.
A, B ve D seçenekleri doğrudur. 3 numara penistir.
Spermin dışarı atılmasını sağlar ancak sperm üreten kısım testistir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 11
Fen Bilimleri
10.
12.
K
Yük
2
L
F=
P
P
2
Yük
2
P
2
P
2
Yük
2
h
5. kat
4. kat
h
6h
P
3h
Yük
F
Yük
Yük = P olsun
P
M
2
3. kat
h
h
2. kat
h
h
1. kat
h
h
Zemin
Şekilde verilen düzenekte uygulanan kuvvet yükün yarısı kadardır. Yani kuvvetten 2 kat kazanç
vardır. Dolayısıyla yoldan iki kat kayıp vardır. Cismi 3h kadar yükseltmek için inşaat işçisinin 6h
kadar aşağıya inmesi gerekir. Yani işçinin zemine
inmesi gerekmektedir.
Dinamometrelerin gösterdiği değerler;
K
6. kat
h
M
LP
Yük
2
P
2
Yalnız L'nin gösterdiği değer yükün ağırlığına
eşittir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
II.
I.
Kuvvet
11.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Kuvvet
Yük
Yük
2 adet hareketli
makara
III.
2 adet sabit makara
IV.
Yük
Kuvvet
Kuvvet
Yük
1 tane hareketli,
1 tane sabit makara
Sadece 2 tane sabit makaranın bulunduğu sistemlerden makara çıkarıldığnda uygulanan kuvvetin büyüklüğü değişmez.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
13. Giriş kuvvetinden daha büyük bir çıkış kuvveti
elde etmek için kuvvet kolunun desteğe uzaklığı
yük kolundan daha fazla olmalıdır.
I. ve II. kaldıraçlarda kuvvet kolu küçük, yük kolu
büyüktür. Dolayısıyla giriş kuvveti çıkış kuvvetinden daha büyüktür.
III. ve IV. kaldıraçlarda kuvvet kolu büyük, yük kolu
küçüktür. Dolayısıyla çıkış kuvveti giriş kuvvetinden daha büyük olur.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 11
Fen Bilimleri
14.
Ali
60 N
Ayşe
20 N
Ahmet
40 N
Alp
40 N
17. Serkan, yükü en az kuvvetle çıkartabilmek için verilen eğik düzlemlerden uzunluğu en büyük olan II.
düzeneği ve kuvvet kolu en uzun olan IV. düzeneği seçmelidir.
Burçin
30 N
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
18.
M
K
2r
4r
1
1 tur
A) Burçin aşağıya inerse denge;
2
?
60 . 4 + 40 . 2 = 20 . 1 + 40 . 3
tur
1 . 2r = nM . 4r
?
240 + 80 = 20 + 120
320 ≠ 140 (Denge sağlanmaz.)
nM =
B) Ahmet inip yerine Ayşe binerse denge;
?
M dişlisinin
60 . 4 + 20 . 2 = 40 . 3 + 30 . 4
?
1
2
1
2
tur
tur attıktan sonraki görünümü;
240 + 40 = 120 + 120
C) Ali ve Alp yer değiştirirse denge;
?
40 . 4 + 40 . 2 = 20 . 1 + 60 . 3 + 30 . 4
?
160 + 80 = 20 + 180 + 120
340 ≠ 320 (Denge sağlanmaz.)
D) Ahmet ile Ayşe aşağıya inince denge;
Zeka Küpü Yayınları 
280 ≠ 240 (Denge sağlanmaz.)
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
19. Kuvvetten kazanç en fazla olan eğik düzlemde uygulanan kuvvet en küçük olur.
?
60 . 4 = 40 . 3 + 30 . 4
Kuvvet kazançlarına göre eğik düzlemlerin sıralaması (grafiğe göre); X > Y > Z.
240 = 240 (Denge sağlanır.)
Eğik düzlemlerin üzerinden bir cismi h yüksekliğine çıkarmak için gerekli olan kuvvetlerin sıralaması; FZ > FY > FX
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
15. Olta  Kuvvet ortada olan kaldıraçlar
20.
K
M
L
Kayık küreği  Destek ortada olan kaldıraçlar
Ceviz kıracağı  Yükü ortada olan kaldıraçlar
4r
r
3r
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
L
M
ya da
16. Kirman basit makinelerden çıkrığa örnek olabilir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Download