5N 1K TEST -1

advertisement
İNTERAKTİF TEST
1) (+5) + (-7) + (3) = ? İşleminin sonucu nedir?
A)1
2)
B) 9
C) 5
D) 15
a, b, c pozitif tamsayılardır.
a.b=12 ve b.c=21 olduğuna göre, a+b+c nin en büyük değeri
kaçtır?
A.14
B.33
3)
x
a=
10 ,
x < 0,
C.34
D.35
x
x
b=
11 , c = 12 olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
c<a<b
B) b<c<a
D) a<b<c
a = (− 5) ⋅ (− 4)
4)
b = a ⋅ (+ 2)
A) -40
5)
B) -20
a = -4,
a3 − d
3c + 4b
A) 5
6)
C) b<a<c
b = -2,
olduğuna göre, b kaçtır?
C) 20
c = 7,
d =
D) 40
1
olduğuna göre ;
işleminin sonucu kaçtır ?
B) -3
−2 −5 1 3
,
, ,
3 6 2 4
C) 3
D) -5
rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru
sıralandığında soldan ikinci rasyonel sayı
A)
−2
3
aşağıdakilerden hangisidir.?
−5
B) 6
1
C) 2
www.testimiz.com
3
D) 4
İNTERAKTİF TEST
7)
İki basamaklı en küçük tam sayı ile iki basamaklı rakamları
farklı en büyük tam sayının çarpımı
kaçtır?
a ) +702
8)
b ) -9702
c) +10702
d )-11702
+ , - , : , . sembollerini aşağıdaki eşitliklerdeki “?” işareti yerine
yazdığımızda hangi sembol (işlem)
kullanılmaz?
(-7) ? (-7) =1
(-2) ? (-2) = -4
(-10) ? (-5) = -5
a)+
9)
b)-
c):
d).
Biri diğerinin iki katı olan iki tümler acıdan büyük olanı kaçtır?
A) 30
B)60
C)45
D)55
10) 6, -4/9 , 4/5 , 7 , -1 , -13/9 sayılarının küçükten büyüğe
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) -4/9 < -1 < -13/9 < 4/5 < 6 < 7
B) -13/9 < -4/9 < -1 < 6 < 4/5 < 7
C) -13/9 < -1 < -4/9 < 4/5 < 6 < 7
D) -4/9 < -13/9 < 4/5 < -1 < 6 < 7
11)
x = -5
,
y=3
,
z = -1 ise; 2x - 5y + z ifadesinin
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
.
12)
A) -26
B)-4
C)-16
D) 21
21:3-(-15)+2.3+(-15)=? İşleminin sonucu nedir?
A)17
B)13
C)14
www.testimiz.com
D)17
İNTERAKTİF TEST
13)
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
16 − 8
− 20 − 5
⟩
I.
II. − 30 ⟩ 15
− 12 3
A) Yalnız I
14)
C) yalnız III
(−3) 4
C) -5. (−2)
B) (-6+4).(3-7)
2
D) (-5).(-8)
şağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Her tam sayı aynı zamanda bir doğal sayıdır.
C)
Her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır.
B)
D)
D) I,II,III
Aşağıdaki hangi işlemin sonucu negatiftir?
A)
15)
B) Yalnız II
III.
− 15 20
⟨
36 − 48
Her rasyonel sayı aynı zaman da bir tam sayıdır.
0 rasyonel sayı değildir.
16) 2 ve 3’e tam bölünebilen en küçük 3 basamaklı doğal sayının
5’e bölümünden kalan kaçtır?
A)1
17)
B)2
C)3
x = 0,3
y = 0,341
z = 0,32
hangisi doğrudur?
A) x<y<z
18)
D)4
olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan
B) y<x<z
E
C) x<z<y
D) y<z<x
D
44°
C
36°
?
?
işareti olan açının ölüsü kaç
www.testimiz.com
İNTERAKTİF TEST
A
B
derecedir?
a) 36°
19)
b) 30°
[(2 − 5)
+ ( 2) 5
( −5)1
a)12
3
b) 5
20)
A-) 0
c) 26°
]
d) 80°
2
=?
c) -5
işleminin sonucu nedir?
d) -12
(-5).(+3) – (-3).(-5) işleminin sonucu kaçtır ?
B-) -15
C-) 15
CEVAP ANAHTARI
1
A
11
A
2
B
12
B
4
D
14
C
6
A
16
B
8
D
18
D
10
C
3
5
7
9
D
D
B
B
13
15
17
19
A
C
C
C
20 D
www.testimiz.com
D-) -30
Download