Uploaded by User16336

Basit-Eşitsizlikler-Test-3-K

advertisement
Basit Eşitsizlikler
Testin
Çözümü
Test 3 - Kolay Seviye
1. a.b  0
ab  0
a.c  b  0
ise
matematikchi.net
4. 2x  7  1
a, b, c nin işaretleri sırası ile hangi şıkta
3x  5  1
doğru verilmiştir?
eşitsizliklerini sağlayan sayıların kümesi aşağı-
A) , , 
B) , , 
D)  , , 
dakilerden hangisidir?
C) ,  , 
A)  3,2
E)  ,  , 
B)  2,  
C)  3,  
E)   , 3
D) 0 ,2
2. a  b  0
b.c6  0
a2 .b.c3  0
Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima
5.
eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı vardır?
doğrudur?
A)
a
0
c
B) b  c  0
D) a.b.c  0
3.
7x  2  x  4 
2
 14
A) 1
C) a  c  0
B) 13
eşitsizliğini sağlayan en
C) 15
C) 3
D) 4
E) 5
6. Bir sayının iki katı ile yarısının toplamı 15 den
D) 17
D
A
küçük değildir. Bu sayı en az kaç olabilir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
E) 19
Daha fazla test ve konu anlatımı için
A
B) 2
E) c  a  0
küçük iki tam sayının toplamı kaçtır?
A) 11
8  3x  2  x  10
matematikchi.net
B
B
D
1
Basit Eşitsizlikler
Test 3 - Kolay Seviye
matematikchi.net
7.
mk nk
10.
m.k  n.k
matematikchi.net
ab
1
1

a b
Buna göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
a. c  b . c
kesinlikle doğrudur?
Buna göre a, b, c nin işaretleri sırası ile hangi şıkta
I) m  n
doğru verilmiştir?
II) m  0
III) k  0
A) , , 
A) II
B) III
C) I,II
D) I,III
7  3a 2a  8

b
b
D)  , , 
E) II,III
8. b negatif bir tam sayı, a bir rakam olmak üzere
B) , , 
11.
ise a rakamı kaç farklı değer
1
2
1


10 2a  6 2
C) ,  , 
E)  ,  , 
eşitsizliğini sağlayan kaç tane
a tam sayısı vardır?
alabilir?
A) 4
9.
A) 4
B) 5
x x7

4
3
eşitsizliğini sağlayan kaç farklı doğal
C) 6
D) 7
C) 6
D) 7
E) 8
E) 8
12. x  y
sayı vardır?
A) 3
B) 5
x2  y 2
ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
A) y  0
B) y  0
D) x  y  0
Daha fazla test ve konu anlatımı için
D
A
B
C) x.y  0
E) x  y
matematikchi.net
C
D
E
2
Basit Eşitsizlikler
matematikchi.net
matematikchi.net
Test 3 - Kolay Seviye
16.
13. 0  a  1
1
1
b
4
2
1b  0
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) a2  a
B) a2  a
D) b2  b
1 a5
Buna göre
C) b2  b
değeri ile en büyük tam sayı değeri toplamı kaçtır?
E) a.b  0
A) 16
14. 4x  7y  8
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20
17. x ve y reel sayılar olmak üzere
x  4y  7 ise
3x  y  5
x+y toplamının alabileceği en küçük tam sayı
 7  y  11
değeri kaçtır?
A) 4
a
nin alabileceği en küçük tam sayı
b
Buna göre x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
A)  2  x  4
B) 2  x  6
D) 0  x  6
C)  1  x  4
E)  2  x  1
15. 2x  3  4
18. x ve y tam sayılar olmak üzere
3y  6  7 ise
1 1

toplamının alabileceği en büyük tam sayı
x y
6 x 3
değerri kaçtır?
x2  y 2 nin alabileceği en büyük tam sayı değeri
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
7 y 2
kaçtır?
A) 5
Daha fazla test ve konu anlatımı için
C
C
A
B) 9
C) 21
D) 25
E) 38
matematikchi.net
B
A
D
3
Download