üslü sayılar

advertisement
www.matematikclub.com, 2007
MC
Cebir Notları
Gökhan DEMĐR, [email protected]
Üslü Sayılar
1.
a pozitif bir reel sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi negatif bir sayıdır?
A)
2.
( −a)
−4
D)
− ( −a)
a=
3 0,3
b=
6 0,7
c=
4 −0,1
B)
−3
E)
a
a
−1
C)
( −a
−2
5.
)
A) –2
=a
5x
=b
B) 3
C) 4
E)
3 2
2 3
ifadesinin eşiti aşağıdaki-
7.
B) 2
C) 3
D) a






D)
1 1
+
a b
a 4b 2
c
a 2b 4
b 2c 2
a4
2
8.
a2
3
1 − 2x − y
B)
+
a7
3
1+ 2y−x
C)
a15
D)
− a15
E)
− a7
işleminin sonucu aşağıda-
kilerden hangisine eşittir?
a .b
x
=  
y
A)
m
ise
B) a – b
E)
1 1
−
a b
2x + 2y
D) 4
m aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) a + b
E)
C)
c2
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
E) b
x ve y sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere,
1
 1
 a
b
x
.
y

 1
1
 b
a
x . y
c2
ab 4
' ( −a −4 ) −5 . (a −2 ) 7 . ( −a ( −3 ) )
A)
4.
B)
2
x
 b
 . 
  a 

lerden hangisidir?
A) 1
c olduğuna göre,
a2
A)
a ve b sıfırdan farklı reel sayılardır.
 b3
.
 a3

E) 2
in a, b ve c türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
D)
1+ 3x
D) 1
9x
bc
a
 b 
 
B) –1 C) 0
2x
60 x =
a . b . c kaçtır?
3.
ise
a + b + c kaçtır?
−2
olmak üzere
D)
a, b, c ∈ Z olmak üzere,
2 a − 4b − 5 = 3 a − b − 2 = 5 c + 2
6.
A) 2
ÖZEL
C) b – a
B) 2
E)
2x − 2y
C) 3
www.matematikclub.com
9.
Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
A)
18 3
B)
12 4
95
C)
D)
66
E)
13.
27 3
2 x +1 =
a
3 x −1 =
b
61− x
ifaüdesinin değeri axşağıdakilerden
hangisidir?
A)
4
ab
B)
D) 2ab
10.
−
2
−
2
ab
C) ab
E) 4ab
1
(0,00032 ) 5 + (0,0625 ) 4
işleminin sonucu kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
14.
a=
2 + 3x
b=
1 − 3 −x
olmduğuna göre,
b nin a türünden ifadesi nedir?
11.
3 x − 3 −x =
9 x + 9 −x
A) 18
A)
a +1
a −1
B)
2−a
1+ a
D)
a +1
2a
E)
a−3
a−2
C)
2a
a−3
4 olduğuna göre,
toplamı kaçtır?
15.
B) 16 C) 14 D) 12 E) 10
x < 0 < y < z olup:
( x − y − z)16 = ( y − x + 5)16
dır.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 2x – 2y = z + 5
B) 2(y – x) = z + 5
C) z = –5
1
12.
34
16.
+ 1 = a oylduğquna göre,
1
1
(3 8 − 1)(3 8 + 1)
1
(3 2 − 1)
a2
4 x +5
)
81
E) 2x – z = 5
eşitsizliğini sağlana x in
en büyük tamsayı değeri içcin
işleminin sonucu aşağıdaki-
B) 3a C) a
A) 8
D)
1
a
E)
5x + 2
x −1
sinin eşiti kaçtır?
lerden hangisidir?
A)
(0, 2) 4(x − 2) > (
D) z = 5
1
a2
2
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
ifade-
www.matematikclub.com
17.
.x ∈
R+
olmak üzere
4x m − 1 + 4x m + x m + 1
x n + 2x n − 1
= x m −n + 2
eşyitliğini sağla-
yan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
18.
19.
B)
3
2
C) 2
D)
5
2
E) 3
2 20 − 8 + 2 11
ifaedesi aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünür?
A)
210
B)
25 + 1
D)
210 − 2
E)
211
2 x + 1 = 6 x −1
C)
210 + 2
ise
1
64 x − 1
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 12
20.
64 .
9x
B) 16 C) 20 D) 27 E) 36
– 84 .
12 x
+ 27 .
16 x
=0
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı
kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
3
Download