Öğr. Grv. M. Mustafa BAHŞI T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

advertisement
T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
MATEMATİK Dersi Çalışma Soruları
7)
17
3𝑥 − 21
ifadesi bir rasyonel sayı belirttiğine göre, 𝑥 in
alabileceği tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?
a) 21
1) 6 − 3. [15 − 3(6: 2)] =?
a) −12
b) −11
c) 0
d) 11
e) 12
2) 𝑥 bir tam sayı olmak üzere,
4𝑥 − 41
en büyük negatif tam sayıya eşit olduğuna göre,
kaçtır?
a) 13
b) 12
c) 11
d) 10
e) 9
3) 𝑎𝑏7 üç basamaklı bir doğal sayı ve 𝑎𝑏 iki
basamaklı bir doğal sayıdır.
𝑎𝑏7 = 𝑎𝑏 + 655
ise 𝑎 + 𝑏 değeri kaçtır?
a) 11
b) 9
c) 7
d) 5
a) 39
d) 36
e) −21
b) 42
c) 45
d) 48
e) 51
b) 𝑚 + 2𝑛
e) 𝑚 + 𝑛
c) 𝑚 + 4𝑛 + 1
e) 3
5) Ardışık üç çift sayının toplamı, bu sayılardan en
küçük sayı ile en büyük sayının pozitif farkının 30
katıdır. Buna göre, küçük sayı kaçtır?
c) 34
d) −7
9) 𝑚 ve 𝑛 tam sayılar olmak üzere,
𝑚+2
= 2𝑛 + 1
7
olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift
bir sayıdır?
10) Rakamları farklı dört ayrı iki basamaklı doğal
sayının toplamı 346 ise, bu sayılardan en küçüğü
en az kaçtır?
a) 53
e) 38
b) 54
c) 55
d) 56
e) 57
11) 𝑎𝑏 iki basamaklı bir doğal sayıdır.
𝑎𝑏 = 5𝑎 + 5𝑏
olduğuna göre 𝑎 + 𝑏 farkı kaçtır?
a) 5
b) 32
c) 0
8) 𝐴 = −3 + 2 + 7 + ⋯ + 62 toplamındaki her
bir terim 3 arttırılırsa 𝐴 toplamı kaç artar?
a) 2𝑚 + 𝑛
d) 2𝑚 − 𝑛
4) 𝑎, 𝑏 ve 𝑐 reel sayılar ve
𝑎𝑏 3 𝑐 < 0
𝑎4 𝑏𝑐 2 < 0
𝑎2 𝑏 3 𝑐 5 < 0
Buna göre, 𝑎, 𝑏 ve 𝑐 nin işaretlerinin sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
a) +, +, −
b) −, +, −
c) +, −, +
d) −, −, −
e) +, +, +
a) 30
b) 7
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9
12) 𝐴 bir tam sayı olmak üzere,
47! = 6𝑛 𝐴 olacak biçimdeki en büyük 𝑛 tam
sayısı kaçtır?
a) 17
b) 18
c) 19
d) 20
e) 21
6) (5𝑛 − 8) ve (4𝑛 + 10) ardışık çift tam sayılar
olduğuna göre 𝑛 in alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
13) Dört basamaklı 𝑎72𝑏 sayısı 36 ile tam
bölünebildiğine göre, bu sayının alabileceği kaç
farklı değer vardır?
a) 16
a) 6
b) 20
c) 36
d) 40
e) 44
b) 5
c) 4
d) 3
e) 2
Öğr. Grv. M. Mustafa BAHŞI
(Aşağıda verilenleri kullanarak 14., 15., ve 16.
soruları çözünüz.)
𝐴 = 520 dir.
21)
1
1
1
1
(1 ) (1 ) (1 ) … (1 )
3
4
5
41
işleminin sonucunu aşağıdakilerden hangisidir?
14) 𝐴 sayısının kaç farklı pozitif tamsayı böleni
vardır?
a) 15
a) 16
22) 0,06 − 0,03 − 0,12 işleminin sonucunu
b) 24
c) 32
d) 40
e) 48
b) 14
1,44
0,39
c) 13
d) 12
e) 11
1,44
aşağıdakilerden hangisidir?
15) 𝐴 sayısının kaç farklı asal olmayan tamsayı
böleni vardır?
a) 13
b) 21
c) 29
d) 37
b) −20
c) −12
d) −10
c) 16
d) 17
d) −1
e) −2
23) 4,22 × 1,5 işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 6,33 b) 6,3
24)
52
10
c) 5,33
d) 5,3
e) 4,33
e) 18
kesri aşağıdaki kesirlerden hangisine denk
kesirdir?
a) 5
b) 15
c) 0
e) −6
17) 𝐴 bir tam sayı ve 35! = 3𝑛 𝐴 olacak biçimdeki
en büyük 𝑛 tam sayısı kaçtır?
a) 14
b) 1
e) 45
16) 𝐴 sayısının asal olmayan tamsayı bölenlerinin
toplamı kaçtır?
a) −21
a) 2
2
5
7
18) 4 − 2. [3 − 2: (4 − 2.1)] =?
b) 5
8
1
5
3
c) 6
1
2
5
7
d) 6
1
5
e) 7
1
5
3
25) (2 + 11 − 5) − (2 + 5 − 11) işleminin
sonucunu aşağıdakilerden hangisidir?
a) −2
b) −1
c) 0
d) 1
e) 2
a) −2
b) −1
c) 0
d) 1
e) 2
19)
17
3𝑥 − 21
ifadesi bir rasyonel sayı belirttiğine göre, 𝑥 in
alabileceği tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?
a) 21
20)
b) 7
25
2+
1
2
c) 0
d) −7
e) −21
11
a) 99
12
b) 99
11
c) 90
12
d) 90
13
e) 90
− 7 işleminin sonucunu aşağıdakilerden
18
27) 0,03 (0,6 + 0,41) işleminin sonucunu
hangisidir?
a) 1
26) 0,12̅kesri aşağıdaki kesirlerden hangisine denk
kesirdir?
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 202
b) 303
c) 404
d) 505
e) 606
Öğr. Grv. M. Mustafa BAHŞI
Download