Ahmet SAĞDIÇ Sinan SARITAŞ 1) Birbirinden farklı iki sayının

advertisement
1) Birbirinden farklı iki sayının ebobu 21’dir.Sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
7) Aralarında asal iki sayının ekokları 420 ve küçük
sayı 20 olduğuan göre diğer sayı kaçtır?
A) 150
A) 21
B) 158
C) 160
D) 168
14
B) 22
C) 23
D) 24
 1
x
y
2)   = 2 .10 eşitliğinde x.y değeri kaçtır?
5
8) Bir kenar uzunluğu 1,7 olan eşkenar üçgenin
çevre uzunluğu kaç cm’dir?
A) -284
4
A)   3
C) 196
3
1
−3
3) 4x10 + 2x10 + 5x10 şeklinde
sayı şağıdakilerden hangisidir?
A) 425
C) 4020,005
2
D) 284
çözümlenen
B) 42.3
2 −1
C) 4 .3 B) 4002,5
D) 4020,05
D) 42.32
9) Ali Amca günde ortalama 750 kg kiraz satmaktadır. Buna göre Ali Amca 25 günde ortalama kaç ton
kiraz satar?
www.ortaokulmatematik.org
B) -196
A) 1,8.103
C) 187,50.10-1
B) 1,8750.101
D) 1,875.102
−14
−11
4) 14x10 + 0,0012x10 işleminin sonucu kaçtır?
10) Aağıdakilerden hangisi 180 sayısına eşit değildir?
A) 1,52.10-13
C) 1,62.10-13
A) 2 45 B) 3 20
5)
5 15.3 3
3.5 5
A) 1
6)
(12.5 )
B) 1,52.10-13
D) 1,62.10-14
C) 6 5 D) 8 15
işleminin sonucu kaçtır?
B) 2
C) 3
D) 5
A) − 5 B)
3
( 6.15 )
3
5 C)
3 D)
15
işleminin sonucu kaçtır?
( )
( )
C) ( 0,9 ) D) (1,1)
3
3
A) 0,6 B) 0,7 3
11) 20 sayısını aşağıdakilerden hangisi ile çarparsak sonuç doğal sayı olur?
3
12) 365 sayısının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 18,7
B) 19,1
Ahmet SAĞDIÇ
C) 19,6
D) 20,1
Sinan SARITAŞ
13) −7
dir?
−2
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi-
B) −
A) -49 1
1
C)
49
49
324 cm
A) 24 3 B) 24 5 C) 8 5 D) 9 5
D) 2,13x106
16) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
5
4
A) 32 .16 = 2
24
B) 81−4 : 27 −3 = 3 −7
B) 240
C) 260
D) 280
19)
www.ortaokulmatematik.org
7
C) 0,0213x109
Yukarıda verilen paralelkenarın alanı kaç cm2 dir?
A) 220 15) Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?
B) 21,3x105
165 cm
D) 49
14) Alanı 180 cm2 olan karenin çevre uzunluğu kaç
cm’dir?
A) 0,213 x10
18)
5 cm
2 cm
2 cm
5 cm
3 cm
3 cm
C) 2 3.4 3 = 8 3
D) 15 15 : 5 3 = 3 45
17) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir sayı hem rasyonel hemde irrasyonel olabilir.
B) Bir sayı hem doğal sayı hemde tam sayı olabilir.
C)Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimi gerçek sayılardır.
D) 1,222222......sayısı rasyonel sayıdır.
Bir kenar uzunluğu 5 cm olan kareden kenar uzunlukları 3 cm ve 2 cm olan kareler kesilerek çıkarılıyor . Buna göre kalan şeklin alanı kaç cm2 dir?
A) 10
B)15
C) 20
D) 24
20) 55 sayısından küçük doğal sayıların toplamı
kaçtır?
A) 28
B) 15
Ahmet SAĞDIÇ
C) 13
D) 9
Sinan SARITAŞ
Download