HEKİM HASTA İLİŞKİLERİNDE NERDEYİZ?

advertisement
HEKİM HASTA İLİŞKİLERİNDE
NERDEYİZ?
BU KONULARDA ETİK MİYİZ?
Tıp etiği tıbbi uygulamalardaki değer sorunlarını
ele almaktadır.
•
Hekim -hasta ilişkisi (klinik etik) iletişim düşünce
–bilgi ve duyguların söz-yazı ve görsel
yöntemlerle anlaşılır hale getirilerek mesajın
İlgili kişi(lere) iletilmesidir.
•
9.1.2014
Bunun için;
•
Uygun dil seçimi
Açık ve doğru mesaj
Göz teması
Beden dili
Saygı, dinleme,güven
İki yönlü iletişim
Empati
unsurları önemlidir.
9.1.2014
Hasta-hekim ilişkisinde ;
•
Hastaya odaklanma
•
Sevgi, kendine güven ve barışık olma
•
Güleryüz
•
İfade rahatlığı,ortam huzuru
önemlidir.
9.1.2014
KİM NE İSTER?
HEKİM
•
Yeterli muayene süresi
Temiz çağdaş tesis
Tıbbi gelişmeleri takip edebilme
Saygı görüp kendine güvenilmesi
Kapının önünde karmaşa olmaması
Ücret unsurunun mesleki icraaatında her an bire bir
ortaya çıkmaması
9.1.2014
HASTA
•
Yeterli muayene süresi
Temiz çağdaş tesis
Tıbbi çalışmaları takip eden hekim
Sevgi saygı görme
Bekleme süresinin uzun olmaması
Ücret unsurunun her an gündemde
olmaması
9.1.2014
LİZBON BİLDİRGESİ
Özgürce hekim seçme
•
Bilgilendirme
•
Tedaviyi kabul veya reddetme
•
Gizlilik
•
9.1.2014
GENEL YAKLAŞIM VE HEKİMLİK
MESLEK ETİĞİ
Klinik etik Hipokrat hekimlik andı ile başlar;
Hekime güven,sır saklanması
Ticari amaç gütmeme
Reklam unsurunun dikkate alınması
Koruyucu hekimliğe özen gösterme
Malpraktisten kaçınma
Tıbbi uygulamalarda çıkara yönelik aracı kullanılmaması
Medikal endüstriden çıkar sağlamama
9.1.2014
Yetkinlik dışı uygulama yapmama
•
Hasta haklarına saygı
•
Hastayı izleme,danışma, gecikmeme
•
Muayenesiz tedavi yapmama
•
Hastayı tıbbi amaçlar dışında kullanmama
•
Koşullar uygun değilse hastayı reddetmeme
•
Onam,çocuklarda vs aile onamı,aileye bilgi
•
Gereksiz harcama yaptırmama
•
Ücretin uygun olması
•
Sonuçların verilmesi-rapor
•
9.1.2014
HASTA SORUMLULUĞU
Sağlığına ve öz bakımına önem vermeli
•
Hekim ve sağlıkçıların tavsiyelerine uymalı
•
Sağlık bilgilerini hekimle paylaşmalı
•
Hastane kurallarına uymalı
•
Sağlıkçılara güvenip saygılı olmalı
•
9.1.2014
HEKİM;
Buyurucu, danışman,katılımcı olarak
sınıflanabilir
•
Sonuncusu uygundur
•
9.1.2014
Şu anda;
Uydudan ameliyatlar,
•
Robotik ameliyatlar,
•
Sanal konsultasyonlar,
•
Tele-hekimlik,
•
Embriyonel kullanımlar,
•
Transplantasyonlar gibi yeni kavram ve
uygulamalar oluştu.
•
9.1.2014
Bunlara uygun etik davranışlar ve hukuki
yöntemler geliştirilmelidir.
•
Sosyal değerler ve toplumsal alışkanlıklar
dikkate alınmalıdır.
•
9.1.2014
Hekim;
Hastaya müşfik davranmalı,
•
Güven vermeli,sırlarını saklamalı,
•
Yeterli zaman ayırmalı,
•
Bilgilendirmede bulunmalı,acil durum dışında onam almalı
•
Tutuklu ve hükümlülere tarafsız olarak bakmalı
•
İşkence gibi istenmeyen durumlara ortak olmamalı ve ortaya
çıkarmamalı,asla kimseye zarar vermemelidir.
•
9.1.2014
Hasta;
Hekimini kendi seçerken,kaderini kendi belirleyebilmeli(acil
durumlar ve bilinç kapalılığı hariç)
•
Durum, anlayacağı bir şekilde kendine anlatılmalı ve kendini
anlamaya hazırlamalı
•
İsterse bilgi almamalı
•
Kurallara uymalı ve sıra durumlarında anlayışlı olmalı
•
Hekime,sağlık çalışanına saldırı gibi şiddet olaylarından
kaçınmalıdır.
•
9.1.2014
Sağlık Bakanlığı 1998 yönetmeliği ile hekim ve hasta hakları
belirlenmiştir.
•
İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ve hastane uygulamalarıyla bunları
yürütmektedir.
•
Yeni oluşan tıp imkanları ve gelişmelerine yönelik yeni yönetmelikler
çıkarılmalı
•
Alternatif tıp uygulamaları gözlem altına alınmalı
•
Etik konusu tıp fakültelerinde eğitim müfredatlarına konulmalıdır.
•
Toplumda bu konularda çeşitli araçlarla bilgilendirilmelidir.
•
9.1.2014
TEŞEKKÜR EDERİM
FUAT ŞAR
2013
9.1.2014
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards