PowerPoint Sunusu - İstanbul Üniversitesi

advertisement
HEKİMLE HASTA ARASI İLETİŞİM
Prof. Dr. Fatma Oğuz
İstanbul Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
• Aliye hanım 9 aylık bebeğini ateşlendiği için Dr.
Ayşe hanıma getirdi. Dr hanım hastayı güleryüzle
karşıladı ve sakin bir şekilde bebeği soydurtarak
muayene etti. Acil hemşire çağırarak bebeğin
müşahedeye alınmasını söyledi. Anneye merak
etmemesini, bebeği daha ayrıntılı değerlendirmek
için müşahedeye aldığını belirterek , ardından
kendisi de müşahede odasına giderek ciddi bir
şekilde bebekle ilgilenmeye başladı.
• Anne kısa bir süre sonra bebeğime ne
yapıyorsunuz diyerek bağırmaya başladı
• Sizce doktor hanım ne yapmalıdır
İletişim
En basit tanımıyla bizim başkalarını
başkalarının da bizi anlaması sürecidir.
Kişiler Arası İletişim
1. Sözlü
2. Sözsüz
Kişiler arası iletişim
1. Sözlü
 Dil
 Dil ötesi
2. Sözsüz
 Yüz
 Beden
 Bedensel temas
 Mekan kullanımı
 Araçlar
Kişiler arası iletişim
Sözlü iletişim
Dil:Ne söylendiği (Kelime haznesi akıcılık)
Dil ötesi:Nasıl söylendiği(Vurgu Tonlama)
Sözsüz İletişim
Yüz ve Beden Dili (Gözler,mimikler ve Jestler)
Bedensel temas (Dokunma,el sıkışma,öpme)
Mekan Kullanımı (Önde gitme yakınlık)
Araçlar (Giyim,koku,takılar)
• DOKTOR VE HASTA ARASINDA İYİ BİR İLETİŞİM
KURULMASI DOĞRU TANI VE TEDAVİNİN İLK
ADIMIDIR
• İLETİŞİMİN İLK HEDEFİ HASTANIN NEDEN SİZE
GELDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARMAKTIR
• ETKİLİ İLETİŞİM YAPABİLMEK ÖĞRENİLEN BİR
BECERİDİR.
İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN
BECERİLER
1. Hastayı Güler Yüzle Karşılamak
2. Canlı, sıcak ve dostça davranmak
3. Kendini tanıtmak, anne (getiren kişi!) ve
bebeğin adını sormak ve onlara konuşma
boyunca isimleriyle hitap etmek
4. Ses tonunun kontrol edilmesi, yavaş, açık
anlaşılır konuşmak.
5. Göz teması kurmak ve sürdürmek.
6. Hastayı içten ve samimi bir ilgiyle
dinlemek ve dinlediğinizi de mimiklerle
göstermek (baş sallayarak,
gülümseyerek veya başka türlü)
ETKİN DİNLEMENİN ŞARTLARI
1. Konuşmaya ara verilmesi. Konuşurken dinlemek
mümkün değildir.
2. Konuşmanın rahatlatılması ve konuşmasına
yardımcı olunması
3. Konuşmacıya, kendisinin dinlenmek istendiğinin
gösterilmesi, ilgilenildiğinin belirtilmesi
4. Dikkati dağıtacak şeylerin ortadan kaldırılması
5. Empati geliştirilmesi
(Empati geliştirme, kişinin kendisini karşısındaki
kişinin yerine koyarak düşünmesidir.)
6. Sabırlı olunması, acele edilmemesi.
7. Sinirlere hakim olunması. Sinirli bir kişi,
sözcüklerin anlamlarını yanlış algılayabilir.
8. Tartışmadan kaçınılması. Karşıdaki kişi
savunmaya geçeceğinden, sınırlı bir ortam
doğabilir. Başarılı olunsa bile sonuçta
kaybedilebilir.
9. Soru sorulması, konuşan kişiye cesaret verip,
kendisinin dinlenildiğinin gösterilmesi.
ÖNCE DİNLEYİN, SONRA KONUŞUN
EMPATİ
• Karşımızdaki kişinin duygularını ve
düşüncelerini anlamak
• Anladığımızı ifade etmek
7. Empatik dinlemek
8. Soru sormak ve cevaplar için
cesaretlendirmek
9. Destekleyici konuşmak Örn; “Bu çok
zor olmalı ama siz gayet başarılıydınız”
gibi
10. Kendinizi hastanın yerine koyun, hastaların
kendilerine sordukları soruları onlara sorun.
Hastaların endişelerini açıkça
söyleyebilmeleri için cesaret verin.
11. Rahatlatın, endişelerini azaltın, utanmamaları
için onları cesaretlendirin.
12. Onları önemseyin ve önemsediğinizi de
hissettirin.
İYİ İLETİŞİM-YAKLAŞIM
ANA ÖĞELER
Vicdan
Empati
Ahlaki değerler
Yardimcıl, dost ve sıkıntıları azaltıcı bir kişi
olarak meslek sürdürülebilir
En uzak mesafe
Ne Afrika’dır ne Çin,
Ne Hindistan ne seyyareler,
Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan.
En uzak mesafe
İki kafa arasındaki mesafedir,
Birbirini anlamayan!
Can YÜCEL
Download