görev tanımı - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi

advertisement
KEMOTERAPİ HEMŞİRESİ
GÖREV TANIMI
YAYIN TARİHİ:01.04.2009
REVİZE TARİHİ: 15.01.2016
DÖKÜMAN NO: KKY.YD.01.089
BASKI NO:01
REVİZE NO:01
SAYFA NO:1/1
1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER
BİRİMİ: Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi
GÖREVİN ADI: Kemoterapi Hemşiresi
BAĞLI BULUNDUĞU ÜNVAN: Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Başhekimlik
2.GÖREVİN KAPSAMI
Hastanenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, onkoloji hastası ile
yakınlarının bakım, eğitim ve danışmanlık gereksinimi hizmetlerini etkin bir şekilde yerine
getirmekten sorumludur.
3. YETKİ SORUMLULUK GÖREV LİSTESİ
1. Hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapmak, hemşirelik öyküsünü almak ve kaydetmek.
2. Üniteye kabul edilen hastaya kendini tanıtmak, hastanın üniteye uyumunu sağlamak ve psikolojik
Destek vermek.
3. Kemoterapi uygulamadan önce ilaç almayı engelleyecek durumlar (infeksiyon, kilo kaybı, toksisite,
İlaçların yan etkisi vb.) Yönünden hastayı değerlendirmek. Kemoterapi alması planlanan hastanın
kemoterapi protokolünün uygunluğunu (doz, ilaç veriliş yolu, tedavi şeması vb.) Değerlendirmek ve
hastaya bilgi vermek.
4. İlaç hazırlama ortamı, biyolojik güvenlik kabini, kişisel koruyucu araçlar ve hazırlık sırasında
Kullanılan diğer araç-gereçlere yönelik tüm güvenlik önlemlerini almak ya da alınmasını sağlamak.
5. Antineoplastik ilaç hazırlanması-uygulanması sırasında kontamine olmuş materyallerin ve atıkların
Uygun koşullarda toplanması ve uzaklaştırılması için ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
6. Antineoplastik ilaç uygulanan hastaların vücut sıvıları ve atıklarına maruz kalınabilecek her türlü
İşlemde koruyucu önlemleri almak ve alınmasını sağlamak.
7. Hazırlanan ilacın adını, dozunu, hazırlanma saatini yazarak ilacın üzerine etiketlemek.
8. Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi hemşire gözlem formuna kaydetme,
Uygulama, etki ve yan etkilerini izleme ve kaydetmek.
9. Kemoterapi öncesi uygun damar yolu açıklığını sağlamak, ilaçları hekim istemi doğrultusunda
Uygulamak.
10. Hastayı işlem sırasında oluşabilecek yan etki ve komplikasyonlar hakkında bilgilendirmek, yan
Etkileri gözlemlemek(alerjik reaksiyon, ekstravazasyon vb.), gerekirse girişimlerde bulunmak.
11. Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol etmek.
12. Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlamak.
13. Hastanın güvenli bir biçimde taşınmasını sağlamak.hastayı ilgili bölümün hemşiresine sözlü ve
Yazılı olarak teslim etmek.
14. Hasta ve yakınlarına danışmanlık yapmak, eğitim vermek. Hasta takip kartları, broşür, el kitapları
Gibi eğitim araçlarını hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak.
15. Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) Uymak ve
Uyulmasını sağlamak.
Download