KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
Din Bilimleri Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
DİB-411
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
ИСЛАМ АДЕП-АХЛАКЫ
İSLAM AHLAKI
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
7
2+0
2
3
Seviyesi
Lisans
Ders Türü
Seçmeli
Koordinatörü
Prof.Dr. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU
Ders Veren
Prof.Dr. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU
Ders Dili
Türkçe
Yardımcılar
-
Derslik
503
Dersin Amacı
İslam ahlakını teorik, felsefi ve pratik yönden temellendirmek. İslam ahlakındaki temel erdemleri
kavramak.
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
1 İslam Ahlak Felsefesi, Ed. M.Selim Saruhan, Grafiker yay.
Kitap
2 Tahsin Görgün (Editöryal) İslam Ahlak Esasları, Anadolu Üniversitesi Yay
Kitap
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 İslam ahlakının teorik ve pratik yönden temellendirir
2 İslam ahlakının nakli kaynaklarını bilir
3 İslam Ahlakının akli kaynaklarını bilir
4 İslam Ahlakının temel ilke ve Prensiplerini kavrar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
1. Hafta
Ahlak Felsefesi ve İslam ahlakı
2. Hafta
İslam Ahlakının kaynakları
3. Hafta
İslam Ahlakının kaynakları
4. Hafta
İslam ahlak Teorileri
5. Hafta
Nassi ahlak teorisi
6. Hafta
Kelami ahlak Teorileri
7. Hafta
Kelami ahlak Teorileri
8. Hafta
Ara Sınav
9. Hafta
Felsefi Ahlak teorileri
10. Hafta
Tasavvufi Ahlak Teorileri
11. Hafta
İslam Bireysel Ahlak ilkeleri
12. Hafta
İslam Aile Ahlak ilkeleri
13. Hafta
İslam Toplumsal Ahlak ilkeleri
14. Hafta
İslam Toplumsal Ahlak ilkeleri
15. Hafta
İslam ve Çevre Ahlakı
16. Hafta
Genel Değerlendirme
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Vize
1
40
40
Final
1
60
60
Download