Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Uluslararası İktisat Teorisi

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Uluslararası İktisat Teorisi
Bölüm/Program/ABD:
İktisat
Kredi:
6
Ders Kodu:
İKT
Yıl-Dönem:
2012-2013/Güz
Ders Düzeyi:
Lisans
Seçmeli/Zorunlu:
Zorunlu
Öğretim Dili:
Türkçe
Saatler/Kredi:
*Öğretim Eleman(lar)ı:
Doç. Dr. Nursen VATANSEVER DEVİREN ([email protected])
T 3 U 0 L 0 K 3 Yrd.
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma.
Ders Amaçları: Bu dersin temel amacı; uluslararası iktisatla ilgili kavramları öğretmek, ülkelerin uluslararası ticaret
yapmasına yol açan nedenleri, dış ticaret teorileri kapsamında incelemek ve öğrencinin uluslararası ticaret teorisine
ilişkin olarak analiz yapma yeteneğini geliştirmektir. Ayrıca, yeni ticaret teorileri kapsamında Türkiye’nin dış ticaret
yapısını analiz etmesini sağlamaktır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Uluslararası İktisat Teorisine Giriş
II. Hafta
Uluslararası İktisada ilişkin Kavramlar
III. Hafta
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
IV. Hafta
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
V. Hafta
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri
VI. Hafta
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri
VII. Hafta
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher-Ohlin Teorisi)
X. Hafta
Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher-Ohlin Teorisi)
XI. Hafta
Yeni Ticaret Teorileri ve Ampirik Testler
XII. Hafta
Yeni Dış Ticaret Teorileri Çerçevesinde Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısının Analizi
XIII. Hafta
Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri
XIV. Hafta
Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Temel uluslararası iktisat kavramlarını bilir.
2. Uluslararası Ticaret Teorisi Analizlerini Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi, Arz ve Talep Modelleri ve Faktör
Donatımı Teorisi bağlamında kavrar ve bu konuda bilgi birikimine sahip olur.
3. Yeni ticaret teorileri hakkında bilgi sahibi olur ve bu bağlamda Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz eder.
4. Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizlerini öğrenir ve yorumlar.
5. Uluslararası iktisat teorisine ilişkin yaklaşımları, karşılaştırır.
6. Uluslararası Ticaret Teorisi çerçevesinde analiz yapma ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme
becerisi kazanır.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 17. Baskı, Güzem Yayınları,
İstanbul, 2009
Önerilen Kaynaklar:
Erol İYİBOZKURT, Uluslararası İktisat, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001.
Emin ERTÜRK, Uluslararası İktisat, Ekin Kitabevi, İstanbul, 1996.
Miltiades CHACHOLIADES, International Economics, McGraw –Hill International Editions, 1990.
Ön/Yan Koşulları:
Download