Course Code - İku.edu.tr

advertisement
Ders Kodu
Ders Adı
Dersin Verildiği Yarıyıl
Öğretim Dili
Öğretim Eleman(lar)ı
Önkoşul
Eşkoşul
Kredi Değeri
ECTS Değeri
Öğretim Süresi
Öğrencinin Toplam Çalışma Saati
Amaç
Ders Planı
Amaçlanan Sonuç
Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri
Ödevler
Sınavlar
Değerlendirme
Temel Okuma Listesi
IK 401T3
Para Teorisi ve Politikası
Dördüncü
Türkçe
Prof. Dr.Ali Özgüven
Yok
Yok
3
5
15 hafta
150 saat, toplam ders saatlerini içermektedir.
 Paranın fonksiyonları, çeşitleri, değerinin
değişmesi,
para
politikaları,
para
politikalarının etkinliği, Merkez Bankaları,
Merkez Bankalarının kalkınmadaki rolü, bir
ülkenin parasının değerindeki değişme
sebepleri.
 Para arzı
 Para talebi
 Faiz teorileri
 Faiz teorileri
 Faiz teorileri
 Miktar teorileri
 Miktar teorileri
 TCMB
 Konvertibilite
 Kambiyo
 Para politikası
 Maliye politikası
 Döviz kurlarının düşme sebepleri
 Faiz oranlarının düşme sebepleri
Para teorileri ve politikaları konusunda öğrencilere
gerekli bilginin verilmesi.
Tablolar ve şekiller çizilmekte ve açıklamalar
yapılmaktadır.
Soru-cevap
şeklinde
konular
tartışılmaktadır, sürekli katılımcılara final sınavında
katkıda bulunulmaktadır
Bu dersin ödevi yoktur.
Yazılı sınav
 Midterm
% [ 30 ]
 Final
% [ 70 ]
 Ayrıca derse devamdan 5 puan ve güzel
yazıdan 5 puan öğrencilerin final notuna
eklenecektir.
 İktisat Bilimine Giriş-Prof.Dr.Ali Özgüven
 Para ve Faiz Teorileri – Prof. Dr. Feridun
Ergin

Para Teorisi- Prof.Dr.Mükerrem Hiç
Download