KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
İslam Bilimleri Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
İSB-108
ИСЛАМ ТАРЫХЫ
2
2+0
Seviyesi
Lisans
Ders Türü
Zorunlu
Koordinatörü
Prof.Dr. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU
Ders Veren
Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇOŞAR
Ders Dili
Türkçe
Yardımcılar
Dr. Bakıt MURZARAYIMOV
Derslik
503
Dersin Amacı
Amacý Genel Dünya Tarihi içinde Hz. Muhammed´i ve yaþadýðý dönemi tarih kavrayýþý
kazanacak þekilde
2
3
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
1 Sarıçam, İbrahim (2007): Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
Kitap
2 Apak, Âdem (2008): İslâm Tarihi, I, İstanbul: Ensar Neşriyat
Kitap
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 İslam öncesi Arap Tarihi ve Hz. Muhammed´in yaşadığı Hicaz bölgesi hakkında bilgi sahibi olur
2 Hz. Muhammed´in hayatını, şahsiyetini ve insanlık tarihine katkılarını bilir
3 Hz. Peygamber´in hayatının İslâm ve dünya tarihindeki konumunu tespit eder
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
1. Hafta
Tarih Kavramı-Tarihin Konusu, Tarih ve İnsan, İslam Tarihi Yazıcılığı
2. Hafta
Arap Yarımadası ve Hicaz Bölgesi, Cahiliye Kavramı
3. Hafta
Hz.Muhammed´in Doğumu ve Çocukluğu
4. Hafta
Hz.Muhammed´in Gençliği, Evliliği, Ticarî Hayatı ve Peygamberliği
5. Hafta
İslam´ın Tebliğinde Karşılaşılan Problemler (İlk Hicret, Sosyal Boykot, Uzlaşma Teklifleri)
6. Hafta
Yeni Arayışlar (Taif Ziyareti, Akabe Görüşmeleri)
7. Hafta
Mekke´den Yesrib´e Hicret ve Toplumsal Yapılanma
8. Hafta
Ara Sınav
9. Hafta
Medine Döneminde Müşriklerle İlişkiler
10. Hafta
Medine Döneminde Yahudilerle İlişkiler
11. Hafta
Medine Döneminde Hristiyanlarla İlişkiler
12. Hafta
Medine Döneminde Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler Hz.Muhammed´in Vefatı ve Kişiliği
13. Hafta
Dört Halife Hz.Ebubekir Dönemi
14. Hafta
Hz. Ömer Dönemi
15. Hafta
Hz. Osman Dönemi
16. Hafta
Hz. Ali Dönemi
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Vize
1
40
40
Final
1
60
60
Download